Begrepp
Arbetsinsats


Arbetsinsatsen beskriver utvecklingen av arbetskostnader inom byggverksamheten i förhållande till basårets nivå. Uppföljningen av dem bygger på medeltiminkomsterna för ordinarie arbetstid inom byggbranschen och indirekta arbetskraftskostnader enligt kollektivavtalen samt uppskattningar om inkomstutvecklingen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)
 • Arbetsinsatser som används som variabel för arbetskostnader beskriver utvecklingen av medeltiminkomsten inom byggbranschen och faktiska löner. Till löneuppgifterna bifogas lagstadgade och avtalsenliga sociala kostnader.  Ämnesområde

  Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

  Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Jaa