Työttömyyden tausta

Työttömyyden taustalla tarkoitetaan työttömän toimintaa ennen työttömyyttä: a) oliko työssä tai työvoiman ulkopuolella, b) oliko työ vakinainen vai määräaikainen, c) mikä oli työvoiman ulkopuolelta työttömäksi tulleen toiminta ennen työttömyyttä ja d) oliko hakeutumassa ensimmäistä kertaa pysyvästi työelämään.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1997 - 6.9.2010

Työttömän toiminta ennen työttömyyttä: oli työssä tai työvoiman ulkopuolella. Lisäksi saadaan tieto ensimmäistä kertaa pysyvää työtä hakevista.Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1976 - 31.12.1996

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa