Arbetskraftsdeltagande före arbetslösheten

De arbetslösas arbetskraftsdeltagande innan de blev arbetslös: a) var de i arbete eller utanför arbetskraften, b) hade de fast anställning eller visstidsanställning, c) vad gjorde de personer som stod utanför arbetskraften innan de blev arbetslösa, d) var det första gången de sökte fast anknytning till arbetslivet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1997 - 6.9.2010

Arbetslösas arbetskraftsdeltagande innan de blev arbetslösa: i arbete eller utanför arbetskraften. Frågan ger även upplysningar om dem som sökte fast anställning för första gången.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1976 - 31.12.1996

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa