Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Ulkomaan meriliikenteen menot

Ulkomaan meriliikennettä harjoittavien yritysten ulkomaille maksamia menoja. Menot käsittävät ulkomaille maksettavat polttoainekulut, satamakulut, ravintola- ja myymälähankinnat, korjauskulut, vakuutukset, aikarahtikulut sekä muut liikennemenot (esim. luotsausmaksut, valvontakulut ja katsastusmaksut). Menot sisältävät sekä suomalaisten alusten että ulkomailta aikarahdattujen alusten menot ulkomaille.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa