Utgifter inom utrikessjöfarten

De kostnader som företag med utrikessjöfart betalar till utlandet. Kostnaderna omfattar de bränslekostnader, hamnkostnader, restaurang- och butiksanskaffningar, reparationskostnader, försäkringar, tidsbefraktningskostnader samt övriga trafikkostnader (t.ex. lotsningsavgifter, bevakningskostnader och besiktningsavgifter) som företagen betalar till utlandet. Kostnaderna omfattar både de finländska fartygens och de tidsbefraktade utländska fartygens kostnader till utlandet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa