Finländskt fartyg

Ett fartyg som är registrerat i Finland och som har en längd på minst 15 meter.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa