Inkomster inom utrikessjöfarten

De inkomster som ett företag får vid passagerar- och godstransport inom utrikessjöfarten, bl.a. försäljningsinkomster från restauranger och affärer, övriga inkomster (bl.a. inkomster från purserkontor) samt tidsbefraktningsinkomster från utlandet. Inkomster (exkl. tidsbefraktningsinkomster) kan erhållas antingen från den inhemska eller utländska kontrahenten. Inkomsterna omfattar både de finländska fartygens och de utländska tidsbefraktade fartygens inkomster.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa