De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Bruttofraktinkomster

Inom utrikessjöfart de inkomster som ett företag får vid passagerar- och godstransport i form av försäljningsinkomster från restauranger och affärer, övriga inkomster (bl.a. inkomster från purserbyrå) samt inkomster från tidsbefraktade fartyg i utlandet. Inkomsterna (exkl. inkomster från tidsbefraktning) kan erhållas antingen från en inhemsk eller utländsk kontrahent. Inkomsterna omfattar både de finländska fartygens och de utländska tidsbefraktade fartygens inkomster.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa