De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Inkomst från tidsbefraktning

De inkomster som erhålls när ett fartyg ställs till en befraktares förfogande för en viss tid. Inom utrikes sjöfart avses de inkomster som ett finländskt företag erhåller för tidsbefraktning av sitt fartyg, dvs. uthyrning för en viss tid till utlandet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa