Vankilaoikeus

Vankilaoikeus on hallinnollinen elin, joka päättää vaarallisten rikoksenuusijoiden eristämisestä ja nuorten rikoksentekijöiden vapausrangaistusten täytäntöönpanosta. Vankilaoikeus ei ole tuomioistuin.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 30.9.2006

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa