De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Fängelsedomstol

Fängelsedomstolen är ett förvaltningsorgan som beslutar om verkställigheten av fängelsestraff för unga förbrytare och om internering av farliga återfallsförbrytare.
Fängelsedomstolen är inte en domstol.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 30.9.2006

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa