Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Velvoitekausi

Ajanjakso, jonka aikana Annex I maiden Kioton pöytäkirjan asettamat päästöjen rajoitus- ja vähennysvelvoitteet on täytettävä. Kioton pöytäkirjan ensimmäinen velvoitekausi koski vuosia 2008-2012 ja toinen velvoitekausi vuosia 2013-2020.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 14.10.2021

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa