Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat

Sijoituspalveluyrityksen yleiseen liikkeeseen laskema joukkovelkakirja ja muu sellainen jälkimarkkinakelpoinen haltija- tai määrännäisvelkasitoumus.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Luottolaitoksen yleiseen liikkeeseen laskema joukkovelkakirja, sijoitustodistus ja muu jälkimarkkinakelpoinen haltija- tai määrännäissitoumus.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa