Skuldebrev emitterade till allmänheten

Med skuldebrev emitterade till allmänheten avses obligationer, bankcertifikat och andra sådana omsättningsbara innehavar- eller orderskuldebrev som ett värdepappersföretag har emitterat till allmänheten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Masskuldebrev och andra sådana omsättningsbara innehavar- eller orderskuldförbindelser som ett kreditinstitut har emitterat till allmänheten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa