Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Ylityötunnit

Palkansaajan tutkimusviikolla tekemät ylityötunnit, joista saa korvauksen palkkana tai vapaana (vastaajan oma näkemys).Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1976 - 6.9.2010

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa