De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Övertidstimmar

Övertidstimmar som en löntagare utfört under referensveckan och för vilka han får ersättning i form av lön eller ledighet (intervjupersonens egen bedömning).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1976 - 6.9.2010

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa