Övertidstimmar

Övertidstimmar som en löntagare utfört under referensveckan och för vilka han får ersättning i form av lön eller ledighet (intervjupersonens egen bedömning).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1976 - 6.9.2010

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa