De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Relativ övertidsandel

Den procentuella andelen övertidsarbete i relation till det totala antalet utförda arbetstimmar.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1976 - 6.9.2010

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa