Yritystyyppinen yksikkö

Yritystyyppisellä yksiköllä tarkoitetaan yhteisöjä, jotka toimintansa tukemiseksi voivat harjoittaa yritystoimintaa, esim. ravitsemis- ja majoitustoimintaa tai kauppaa, mutta se ei ole niiden toiminnan päätarkoitus. Niiden toiminnasta voidaan saada tietoja kuten yrityksistäkin. Tällaisia ovat esim. aatteelliset ja taloudelliset yhdistykset, säätiöt ja seurakunnat.Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa