Enhet av företagstyp

företagsverksamhet som stöd för sin verksamhet. Exempel på sådan företagsverksamhet är hotell- och restaurangrörelse eller handel, som dock inte är det huvudsakliga syftet med verksamheten. Information om deras verksamhet finns tillgänglig på samma sätt som om företag. Exempel på sådana är ideella och ekonomiska sammanslutningar, stiftelser och församlingar.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa