Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.5.2009

Antalet barn som adopterades från utlandet till Finland minskade fortfarande år 2008

Enligt Statistikcentralen adopterades 195 utrikesfödda barn till Finland under år 2008. Detta är 12 färre än år 2007. Antalet adoptioner av utrikesfödda barn är nu på samma nivå som i början av år 2000-talet. Antalet inrikesfödda personer adopterades sju mera än året innan.

År 2008 adopterades totalt 365 personer födda i Finland eller utomlands, dvs. 5 färre än året innan. Av dessa personer var 165 kvinnor och 200 män. Merparten av de adopterade (198) hörde till åldersgruppen under fem år. Bland de adopterade var 76 över 18 år.

Adopteringar av utrikesfödda till Finland 1984–2008

Adopteringar av utrikesfödda till Finland 1984–2008

Av de barn som adopterades till Finland var de flesta födda i Thailand (41). Av de adopterade barnen var 39 födda i Ryssland och 25 i Sydafrika. Från dessa länder, med undantag av Kina, adopterades också år 2007 flest barn till Finland. Av de utländska adoptionerna genomfördes merparten (81%) av två föräldrar. Av adoptionerna av barn födda i Finland var mindre än hälften (35%) adoptioner som genomfördes av två föräldrar.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401, Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (222,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 29.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/2008/adopt_2008_2009-05-29_tie_001_sv.html