Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.6.2011

Antalet inhemska adoptioner ökade år 2010

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet adoptioner i Finland till 485 år 2010, vilket är 85 fler än året innan. Särskilt ökade de inhemska adoptionerna, 293, då de var 117 fler än året innan. Antalet inhemska adoptioner ökade huvudsakligen på grund av att antalet adoptioner inom familjen i registrerade partnerskap (122) ökade klart. Förändringen var väntad, eftersom det blev möjligt för dem som lever i ett registrerat partnerskap att ansöka om adoption inom familjen först under andra hälften av år 2009. År 2009 uppgick antalet familjeinterna adoptioner i registrerade partnerskap till 15.

Adoptioner av Finlandsfödda till Finland 1986–2010

Adoptioner av Finlandsfödda till Finland 1986–2010

Av de adopterade var 229 flickor och 256 pojkar. Största delen av de adopterade (291) hörde till åldersgruppen under fem år. Bland de adopterade var 77 över 18 år. Då ett barn adopterades från utlandet var barnet sällan (14 barn) över 10 år. När det gäller inhemska adoptioner var antalet barn över 18 år relativt stort (69 barn).

Under år 2010 adopterades 192 utrikesfödda barn till Finland, vilket var 32 färre än år 2009. Antalet adoptioner av utrikesfödda barn är nu på samma nivå som i början av 2000-talet. Av de barn som adopterades till Finland var flest barn födda i Ryssland (35). Av de barn som adopterades till Finland från utlandet var lika många barn födda i Sydafrika som i Thailand (32). År 2009 adopterades flest barn till Finland från Sydafrika (43) och Ryssland (41).

Av de utländska adoptionerna genomfördes merparten (86 %) av fallen av två föräldrar. Av adoptionerna av barn födda i Finland var femtedelen adoptioner som genomfördes av två föräldrar.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 1.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/2010/adopt_2010_2011-06-01_tie_001_sv.html