Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Bakgrundsfaktorer för kandidaterna i välfärdsområdesvalet 2022 partivis

Riksdags-
ledamot.
(%)
Kommun-
fullmäktige
ledamot.
(%)
Ålder i
gsnit.
Finsk- och
samisk-
språk. (%)
Svensk-
språk. (%)
Annat
språk (%)
Syssels.
(%)
Arbets-
lösa (%)
Utanför
arbets-
kraft. (%)
Inkomster
i gsnit.
Totalt 1,0 31,6 50,3 93,1 4,7 2,2 70,0 6,7 23,4 30 900
SDP 1,3 37,1 52,3 94,6 3,2 2,2 73,1 4,7 22,2 31 865
SAF 1,7 43,5 49,7 97,6 1,2 1,2 68,4 11,3 20,3 28 668
SAML 1,3 37,8 50,1 96,6 1,8 1,6 75,4 3,9 20,7 37 664
CENT 1,2 40,8 52,0 98,2 0,5 1,3 74,4 3,5 22,0 35 210
GRÖNA 0,8 17,7 45,1 93,8 2,2 4,0 75,2 6,2 18,5 30 556
VÄNST 0,7 23,5 50,4 95,5 2,2 2,3 60,8 8,6 30,5 26 476
SFP 1,0 36,3 50,7 13,1 84,3 2,6 71,9 2,9 25,2 36 817
KD 0,5 21,7 53,0 90,8 5,8 3,4 63,6 5,3 31,1 27 985
LIIKE 0,0 8,4 47,9 92,8 6,1 1,2 73,0 9,6 17,4 29 700
LIBE 0,0 0,0 40,0 91,7 0,0 8,3 87,5 12,5 0,0 29 162
Piratp. 0,0 0,0 37,4 93,2 4,5 2,3 40,9 29,5 29,5 19 510
EOP 0,0 0,0 45,3 100,0 0,0 0,0 72,7 27,3 0,0 14 908
SIN 0,0 0,0 61,5 100,0 0,0 0,0 45,5 0,0 54,5 25 330
FKP 0,0 1,9 60,6 92,5 5,7 1,9 22,6 11,3 66,0 20 092
KRIP 0,0 0,0 43,7 96,4 0,0 3,6 39,3 25,0 35,7 21 181
VKK 0,0 2,0 46,3 92,2 2,5 5,4 52,9 18,6 28,4 22 866
Övriga 0,0 40,0 51,4 96,0 2,7 1,3 64,0 8,0 28,0 29 232

Källa: Välfärdsområdesvalet 2022, kandidaterna och de invalda, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Kaija Ruotsalainen 029 551 3599, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.02.2022

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Välfärdsområdesval [e-publikation].
04 2022, Tabellbilaga 3. Bakgrundsfaktorer för kandidaterna i välfärdsområdesvalet 2022 partivis . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alvaa/2022/04/alvaa_2022_04_2022-02-16_tau_003_sv.html