Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.5.2019

Hälften av bostadshushållen bor i bostäder som färdigställdes efter år 1980

I finländarnas boende finns en betoning av byggandet på 1970- och 80-talen. Enligt Statistikcentralen bor nästan en femtedel av bostadshushållen i bostäder färdigställda under 1970-talet. Hälften av bostadshushållen bor i bostäder som färdigställdes efter år 1980. Vart tionde bostadshushåll bor i bostäder som byggts under det här decenniet.

Bostadshushåll efter hustyp enligt decenniet då bostaden färdigställdes 2018

Bostadshushåll efter hustyp enligt decenniet då bostaden färdigställdes 2018

Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen

Förfrågningar: Otto Kannisto 029 551 3044, Marja Hermiö 029 551 3211, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (222,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2018/asas_2018_2019-05-14_tie_001_sv.html