Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.3.2019

Priserna på gamla aktiebostäder steg i februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder från januari till februari med 1,7 procent i huvudstadsregionen och med 2,4 procent i övriga delar av landet.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index 2015=100

Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i huvudstadsregionen med 2,5 procent och var nästan oförändrade på annat håll i Finland.

I Helsingfors steg priserna med något över 2 procent i februari. Jämfört med motsvarande period året innan har priserna stigit i Helsingfors med 4 procent.

I Tammerfors har prisstegringen jämnats ut under de senaste månaderna och från januari till februari var priserna oförändrade. Jämfört med samma tidpunkt i fjol har priserna varit oförändrade. I början av år 2018 steg priserna kraftigt. Jämfört med år 2015 har priserna stigit med ungefär 4 procent.

De preliminära uppgifterna om prisförändringen i Helsingfors i februari baserar sig på omkring 480 köp och i Tammerfors på omkring 170 köp. De preliminära uppgifterna omfattar i genomsnitt hälften av de slutliga köp som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder.

Skuldfiria kvadratmeterpriser på gamla aktielägenheter, februari 2019 1)

Område Kvadratmeterpris, eur/m² Index 2015=100 Månadsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 134 103,1 2,0 1,4
Huvudstadsregionen 3 809 109,4 1,7 2,5
Övriga Finland (hela landet-Huvudstadsregionen) 1 642 97,5 2,4 0,3
Kranskommuner 2) 1 970 97,8 -1,4 0,2
Helsingfors 4 470 113,2 2,4 4,0
Esbo-Grankulla 3 379 103,6 2,0 0,5
Vanda 2 787 102,3 -2,3 -0,8
Tammerfors 2 476 104,6 0,1 -0,1
Åbo 2 227 112,6 5,9 2,3
Uleåborg 1 741 103,2 6,0 2,5
1) Preliminära uppgift
2) Kranskommuner = Hyvinge, Träskanda, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Tusby och Vichtis

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller. Det är inte att rekommendera att använda den senaste månadens antal köp för att beskriva köpaktiviteten.


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. februari 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2019/02/ashi_2019_02_2019-03-28_tie_001_sv.html