Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.5.2019

Priserna på gamla aktiebostäder fortsatte stiga i Åbo under första kvartalet 2019

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder jämfört med motsvarande kvartal året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,5 procent, medan de sjönk något på annat håll i Finland. Jämfört med föregående kvartal sjönk priserna något i huvudstadsregionen och på annat håll i Finland.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal, index 2015=100

Av de stora städerna steg priserna på gamla aktiebostäder i Åbo med 1,4 procent från föregående kvartal enligt de preliminära uppgifterna. Jämfört med motsvarande kvartal år 2018 steg priserna med 8,5 procent. Priserna på gamla aktiebostäder har stigit mer i Åbo än i Helsingfors jämfört med år 2015. Under de senaste kvartalen har prisstegringen i Helsingfors jämnats ut. Kvadratmeterpriset på en tvårummare i flervåningshus i det dyraste området i Helsingfors under första kvartalet var 7 327 euro, i det dyraste i Åbo 3 326 euro.

De preliminära uppgifterna om det senaste kvartalets prisförändring i Åbo baserar sig på 611 bostadsköp och i Helsingfors på 2 013. De preliminära uppgifterna omfattar i genomsnitt två tredjedelar av de slutliga köp som görs med gamla höghus- och radhusbostäder.

Priserna på gamla aktielägenheter, 2019 1:a kvartalet 1)

Område Kvadratmeterpris, eur/m² Index 2015=100 Kvartalsförändring av indexet, % Årsförändring av indexet, %
Hela landet 2 068 102,0 -0,6 0,6
Huvudstadsregionen 3 671 107,3 -0,6 1,5
Övriga Finland (hela landet- huvudstadsregionen) 1 594 97,2 -0,6 -0,2
Helsinki 4 227 111,1 -0,4 3,0
Esbo-Grankulla 3 357 101,1 -1,8 -1,7
Vanda 2 715 101,6 1,1 -0,2
Tammerfors 2 477 106,6 -0,1 1,1
Åbo 2 116 113,3 1,4 8,5* 2)
Jyväskylä 1 784 96,9 0,0 0,4
Uleåborg 1 734 98,3 -2,0 -2,4
1) Uppgifterna för 2019 är preliminära
2) I Åbo såldes bostäder som var klart billigare än den allmänna prisnivån under första kvartalet år 2018.

Jämfört med motsvarande period år 2018 steg priserna på nya bostäder i hela landet med 2,7 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 6,7 procent och i övriga Finland med en halv procent. Priserna på nya höghus- och radhusbostäder sjönk med 3,0 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 2,4 procent och i övriga Finland med 3,4 procent.

Handeln med gamla aktiebostäder var i fjol svagare än året innan

Enligt Statistikcentralen gjordes 60 800 gamla aktiebostadsköp i fjol. Jämfört med år 2017 minskade antalet köp med 3,0 procent. Antalet köp i huvudstadsregionen sjönk med 4,0 procent jämfört med året innan. På annat håll i Finland gjordes 2,6 procent färre köp än året innan.

Under hela år 2018 steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder med 0,6 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,5 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,2 procent.

Priserna steg under hela fjolåret mest i Helsingfors och Tammerfors jämfört med år 2017. I de stora städernas delområden steg priserna mest i de dyraste områdena i Tammerfors, Helsingfors och Åbo.

I fjol sjönk priserna mest i Karleby och S:t Michel jämfört med år 2017. Jämfört med år 2015 har priserna sjunkit mest i Kouvola och Kotka.

I huvudstadsregionen fortsatte priserna att stiga i Helsingfors, men i Vanda var prisutvecklingen måttlig. I Esbo var priserna oförändrade jämfört med året innan. Jämfört med år 2015 har priserna stigit i Helsingfors med 10,2 procent, i Esbo med 3,5 procent och i Vanda med 1,5 procent.

Priserna på gamla aktiebostäder, 2018

Alue Index 2015=100 Årsförändring av indexet 2017/2018, % Antal köp som man känner till
Hela landet 102,5 0,6 60 800
Huvudstadsregionen 107,4 2,5 17 550
Övriga Finland (hela landet-huvudstadsregionen) 98,2 -1,2 42 866
Helsingfors 110,2 3,7 10 714
Helsingfors 1 114,6 4,9 1 831
Helsingfors 2 112,5 5,0 4 179
Esbo-Grankulla 103,5 0,0 3 867
Vanda 101,5 1,1 2 969
Åbo 108,0 2,9 3 624
Åbo 1 112,7 4,5 1 504
Tammerfors 106,6 3,5 4 085
Tammerfors 1 112,5 6,6 1 548
S:t Michel 93,8 -5,9 607
Karleby 91,1 -7,2 308

Priserna steg i mars med motsvarande period året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i huvudstadsregionen med 1,2 procent och i övriga Finland med 0,2 procent jämfört med mars 2018. I hela landet steg priserna med 0,7 procent. Priserna sjönk från februari till mars i hela landet och i huvudstadsregionen med 1,1 procent och i övriga Finland med en procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter månad, index 2015=100

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 50 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller. Det är inte att rekommendera att använda den senaste månadens antal köp för att beskriva köpaktiviteten.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen http://tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .


Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (246,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 3.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. mars 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2019/03/ashi_2019_03_2019-05-03_tie_001_sv.html