Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008)

  2008 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2009 2010/1 2010/2
Näringsgren                
A Jordbruk och skuksbruk 110,4 112,9 114,8 115,1 115,8 114,7 116,5 117,0
Timavlönade 108,8 112,0 116,5 117,5 115,5 115,4 116,3 116,9
Månadsavlönade 111,1 113,4 114,0 114,0 115,9 114,3 116,6 117,0
C Tillverkning 111,0 114,3 115,2 115,7 116,7 115,4 116,9 117,4
Timavlönade 110,6 113,4 114,1 114,6 116,0 114,5 115,7 116,2
Månadsavlönade 111,5 115,3 116,3 116,8 117,4 116,5 118,1 118,7
10-11 Livsmedels- och dryckerframställning 111,2 114,5 118,6 118,7 119,3 117,8 119,5 120,2
Timavlönade 110,8 114,2 118,4 118,7 119,1 117,6 119,3 119,9
Månadsavlönade 111,6 114,8 118,7 118,7 119,5 117,9 119,7 120,4
13-15 Tekstilvaru- kläder och läderindustri 111,7 114,9 116,9 118,0 118,2 117,0 118,5 119,5
Timavlönade 111,2 114,6 116,5 117,5 117,8 116,6 118,0 119,1
Månadsavlönade 113,0 115,8 118,1 119,3 119,4 118,1 119,6 120,6
16 Tillverkning av trä 111,6 113,9 114,3 115,6 116,1 115,0 116,8 117,2
Timavlönade 110,1 112,1 112,3 113,6 113,8 112,9 114,5 114,9
Månadsavlönade 115,3 118,3 119,4 120,5 121,5 119,9 122,4 122,9
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 110,7 113,4 115,4 115,9 116,4 115,2 116,7 117,6
Timavlönade 110,0 112,6 114,8 115,3 115,7 114,6 116,0 116,8
Månadsavlönade 112,3 114,9 116,5 117,1 117,7 116,6 118,2 119,3
19-22 Kemisk industri 111,7 114,7 116,1 117,8 117,5 116,5 117,9 118,8
Timavlönade 110,9 113,2 113,1 114,7 114,8 114,0 115,1 116,2
Månadsavlönade 112,6 116,6 119,7 121,6 120,8 119,7 121,2 122,0
23 Tillverkning av mineralprodukter 114,2 117,8 120,9 121,3 121,9 120,5 122,3 123,3
Timavlönade 114,9 118,9 122,8 122,8 122,8 121,8 123,1 124,3
Månadsavlönade 112,3 115,1 116,1 117,5 119,7 117,1 120,0 120,6
24-30 Metallindustri 110,6 114,1 114,0 114,3 115,7 114,6 115,7 116,1
Timavlönade 110,3 113,2 112,7 112,9 115,2 113,5 114,3 114,6
Månadsavlönade 110,9 114,9 115,2 115,5 116,1 115,4 116,9 117,5
24 Metalframställning timavlönade 109,6 111,5 110,2 111,4 114,5 111,9 113,6 113,8
25 Metalvarorpr. timavlönade 112,2 115,3 115,0 115,6 118,2 116,0 117,3 117,6
26-27 Elektronik och elprodukt. timavlönade 109,8 112,9 112,4 112,4 114,3 113,0 113,5 113,7
28-30 Maskiner och transprortmedel timavl. 110,3 113,2 112,8 112,8 114,9 113,4 114,1 114,3
31 Tillverkning av möbler 109,5 112,0 113,6 115,4 117,0 114,5 117,3 117,9
Timavlönade 108,8 110,8 112,6 114,7 116,3 113,6 116,6 117,2
Månadsavlönade 113,6 118,0 118,8 119,5 120,6 119,2 121,4 121,7
D El- gas- och värme försörjning 112,3 115,6 115,5 115,6 118,9 116,4 119,4 119,8
Timavlönade 109,6 111,5 111,4 111,5 114,9 112,3 115,3 115,5
Månadsavlönade 113,5 117,4 117,4 117,4 120,7 118,2 121,2 121,7
E Vattenförsöjn. och avfall 116,0 120,0 121,1 121,1 122,8 121,3 123,3 123,9
Timavlönade 109,1 111,2 111,8 112,9 114,7 112,6 115,5 115,9
Månadsavlönade 116,8 121,0 122,2 122,0 123,7 122,2 124,1 124,7
F Byggverksamhet 114,2 117,9 120,4 120,3 121,4 120,0 121,6 121,7
Timavlönade 113,6 117,5 120,1 119,4 120,6 119,4 120,9 120,8
Månadsavlönade 115,4 118,9 121,0 122,3 123,1 121,3 123,3 123,9
G Handel 111,4 113,3 115,5 116,5 116,6 115,5 117,0 117,7
Timavlönade 110,5 113,2 114,1 114,8 115,9 114,5 116,5 116,8
Månadsavlönade 111,5 113,3 115,5 116,6 116,7 115,5 117,0 117,7
45 Motorfordonshandel och service 110,9 113,0 113,1 113,2 113,7 113,2 114,3 114,5
Timavlönade 110,6 113,2 114,1 114,8 116,0 114,5 116,6 116,9
Månadsavlönade 111,0 112,9 112,7 112,6 112,9 112,8 113,4 113,7
46-47 Parti och detaljhandel 111,5 113,4 115,9 117,1 117,2 115,9 117,5 118,2
H Transport och magasinering 112,8 117,6 119,5 119,8 121,8 119,7 122,2 123,0
Timavlönade 112,9 118,2 120,6 120,6 122,2 120,4 122,7 123,5
Månadsavlönade 112,7 116,9 118,5 119,1 121,4 119,0 121,8 122,5
49-51 Transport 112,7 117,6 119,1 119,6 121,6 119,5 122,1 122,7
Timavlönade 113,1 118,5 120,5 120,7 122,7 120,6 123,1 123,7
Månadsavlönade 112,3 116,5 117,5 118,4 120,4 118,2 120,9 121,4
52 Magasinering och stödtj. till transport 112,6 117,4 121,5 120,8 122,9 120,6 123,4 124,8
Timavlönade 116,9 124,3 135,5 130,5 128,6 129,7 129,9 133,8
Månadsavlönade 111,6 115,9 118,4 118,6 121,6 118,6 122,0 122,8
I Hotell och restaurang 109,6 112,7 112,9 113,9 115,9 113,9 116,2 117,0
J Information och kommunikation 111,3 115,2 115,1 115,2 118,2 115,9 119,0 119,5
61 Telekommunikation 113,0 119,3 119,5 120,4 122,2 120,4 122,6 122,8
Timavlönade 114,4 121,4 121,0 122,6 124,8 122,4 125,3 125,5
Månadsavlönade 112,7 118,9 119,2 120,1 121,8 120,0 122,1 122,4
62-63 IT- och informationstjänster 112,1 115,6 115,3 115,0 117,9 116,0 118,9 119,1
K Finans- och försäkringsverksamhet 112,7 118,0 119,0 119,5 120,2 119,2 121,2 122,0
64,66 Finansförmedling 113,4 118,7 119,2 119,7 120,3 119,5 121,4 122,0
65 Försäkring 110,3 115,6 118,4 118,8 119,8 118,2 120,7 121,7
L Fastighetsverksamhet 113,6 117,2 120,6 122,5 123,3 120,9 123,6 124,5
M Juridik, ekonomi och vetenskap 111,3 114,5 116,5 117,6 118,7 116,8 119,5 120,0
69-70 Juridisk och ekon. konsultverksamhet 112,9 116,1 119,0 120,7 121,5 119,3 122,5 122,9
71-72 Teknisk service, forskning och utveckling 111,6 114,9 116,9 118,0 119,1 117,3 120,0 120,4
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. 112,1 114,2 115,9 116,5 117,6 116,0 118,1 118,8
Timavlönade 111,6 113,1 114,7 115,2 115,3 114,6 115,8 116,5
Månadsavlönade 112,3 114,6 116,4 117,1 118,6 116,7 119,1 119,8
O Offentlig förvaltning, försvar 113,6 117,4 118,6 119,1 121,3 119,1 121,9 122,6
841 Offentlig förvaltning 113,9 117,3 118,3 119,1 121,3 119,0 122,0 122,6
842 Offentliga tjänster 113,5 117,8 119,0 119,1 121,5 119,3 122,0 122,8
P Utbildning 113,4 116,5 117,4 118,3 120,2 118,1 120,8 121,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 112,7 115,1 115,5 116,7 118,8 116,5 119,6 120,0
86 Hälso- och sjukvård 113,8 115,7 116,1 117,3 119,1 117,1 120,1 120,3
87-88 Sociala tjänster 111,1 114,2 114,7 116,0 118,3 115,8 118,9 119,5
R Kultur, nöje och fritid 110,2 112,5 113,3 114,0 115,9 113,9 116,8 117,1
S Annan serviceverksamhet 112,1 114,8 115,1 116,4 118,5 116,2 118,7 119,6
9491 Religiösa samfundt 112,9 113,7 113,1 114,5 117,0 114,6 117,2 118,2

Källa: Förtjänstnivåindex 2010, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila (09) 1734 3235, Pekka Haapala (09) 1734 3460, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 20.8.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2010, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2010/02/ati_2010_02_2010-08-20_tau_006_sv.html