Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008)

  2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2010 2011/1* 2011/2* 2011/3*
Näringsgren                
A Jordbruk och skuksbruk 116,7 117,5 118,1 118,5 117,7 118,9 120,2 120,7
Timavlönade 117,1 117,8 118,5 117,6 117,7 118,5 118,8 119,7
Månadsavlönade 116,6 117,4 117,9 118,9 117,7 119,1 120,9 121,3
C Tillverkning 116,5 116,8 117,2 119,2 117,5 118,9 119,7 120,1
Timavlönade 115,5 115,7 116,3 118,6 116,5 117,8 118,5 118,9
Månadsavlönade 117,8 118,1 118,3 119,9 118,5 120,3 121,1 121,6
10-11 Livsmedels- och dryckerframställning 119,7 120,5 121,4 122,5 121,0 122,8 124,3 124,6
Timavlönade 119,3 119,9 120,9 121,6 120,4 121,8 123,6 123,8
Månadsavlönade 120,0 120,9 121,8 123,4 121,5 123,6 124,9 125,4
13-15 Tekstilvaru- kläder och läderindustri 118,2 119,0 117,5 115,9 117,7 116,3 118,4 119,4
Timavlönade 117,8 118,7 116,6 114,5 116,9 114,8 117,0 118,1
Månadsavlönade 119,2 119,7 119,8 119,6 119,6 120,2 122,1 122,8
16 Tillverkning av trä 117,0 117,7 118,1 119,9 118,2 120,4 121,0 121,4
Timavlönade 115,0 115,9 116,4 118,6 116,5 119,2 119,7 120,0
Månadsavlönade 121,9 122,3 122,5 123,1 122,4 123,5 124,3 124,8
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 116,3 116,8 117,0 117,4 116,9 117,3 119,7 120,2
Timavlönade 115,5 116,0 116,4 116,9 116,2 116,5 118,7 118,9
Månadsavlönade 117,8 118,5 118,4 118,5 118,3 119,0 121,8 122,9
19-22 Kemisk industri 117,5 118,0 118,9 119,6 118,5 119,8 122,0 123,3
Timavlönade 114,5 115,0 116,1 117,1 115,7 117,2 119,3 120,6
Månadsavlönade 121,0 121,6 122,4 122,6 121,9 123,0 125,3 126,5
23 Tillverkning av mineralprodukter 120,9 120,6 121,7 122,8 121,5 123,1 125,5 126,2
Timavlönade 121,3 120,7 122,1 123,4 121,9 123,6 126,0 126,5
Månadsavlönade 119,7 120,2 120,7 121,1 120,4 121,8 124,2 125,2
24-30 Metallindustri 115,4 115,5 115,7 118,6 116,3 118,0 117,9 118,2
Timavlönade 114,1 114,1 114,6 118,5 115,4 116,7 116,2 116,5
Månadsavlönade 116,4 116,6 116,6 118,7 117,1 119,0 119,4 119,6
24 Metalframställning timavlönade 112,5 111,7 112,9 117,5 113,7 115,2 114,4 114,6
25 Metalvarorpr. timavlönade 116,4 115,6 116,6 121,1 117,4 118,9 118,1 118,4
26-27 Elektronik och elprodukt. timavlönade 114,0 114,7 115,2 119,2 115,8 117,1 116,5 116,8
28-30 Maskiner och transprortmedel timavl. 113,8 113,9 113,8 117,2 114,7 115,8 115,8 116,1
31 Tillverkning av möbler 116,9 117,1 117,6 118,6 117,5 119,7 120,4 120,6
Timavlönade 116,1 116,3 116,9 117,9 116,8 119,1 119,8 120,0
Månadsavlönade 121,0 121,1 121,5 122,7 121,6 122,9 123,2 123,8
D El- gas- och värme försörjning 119,0 119,0 119,5 119,9 119,3 120,5 121,0 123,2
Timavlönade 114,4 113,8 114,2 115,1 114,4 115,2 114,8 116,7
Månadsavlönade 121,0 121,4 121,8 122,0 121,6 122,9 123,8 126,0
E Vattenförsöjn. och avfall 123,2 123,6 124,4 125,3 124,1 125,6 126,8 127,3
Timavlönade 115,1 115,4 115,8 116,5 115,7 116,5 118,1 119,0
Månadsavlönade 124,0 124,5 125,3 126,3 125,0 126,6 127,8 128,2
F Byggverksamhet 121,3 121,0 121,5 123,1 121,7 123,5 125,2 125,7
Timavlönade 120,3 119,7 120,0 121,8 120,4 122,2 123,6 123,7
Månadsavlönade 123,5 124,1 125,1 126,2 124,7 126,6 129,0 130,2
G Handel 117,2 118,1 118,8 120,4 118,6 120,8 123,6 123,9
Timavlönade 116,7 117,1 117,6 119,9 117,8 120,2 120,9 121,4
Månadsavlönade 117,3 118,2 118,8 120,4 118,7 120,8 123,7 124,0
45 Motorfordonshandel och service 114,3 114,7 115,0 117,1 115,3 117,4 118,2 118,7
Timavlönade 116,8 117,1 117,7 120,0 117,9 120,3 121,0 121,5
Månadsavlönade 113,5 113,8 114,1 116,1 114,4 116,4 117,2 117,7
46-47 Parti och detaljhandel 117,8 118,7 119,5 121,0 119,2 121,4 124,5 124,8
H Transport och magasinering 122,0 122,4 122,2 122,9 122,4 123,4 124,4 124,5
Timavlönade 122,5 123,0 122,6 123,1 122,8 123,6 124,6 124,5
Månadsavlönade 121,4 121,8 121,9 122,8 122,0 123,2 124,1 124,4
49-51 Transport 121,9 122,3 122,7 123,7 122,7 124,1 125,1 125,4
Timavlönade 123,4 124,0 124,9 125,9 124,6 126,3 127,3 127,5
Månadsavlönade 120,2 120,2 120,2 121,1 120,4 121,6 122,5 122,8
52 Magasinering och stödtj. till transport 122,8 123,5 122,7 122,9 123,0 123,4 124,7 124,5
Timavlönade 126,7 127,4 121,1 118,8 123,5 120,0 123,6 120,8
Månadsavlönade 121,9 122,7 123,0 123,8 122,9 124,2 125,0 125,3
I Hotell och restaurang 116,3 117,3 117,8 118,3 117,4 118,6 121,2 121,5
J Information och kommunikation 118,9 119,5 120,2 121,6 120,0 122,2 122,9 123,3
61 Telekommunikation 122,7 123,1 123,9 125,9 123,9 126,3 126,5 127,0
Timavlönade 123,3 121,7 123,0 124,7 123,2 124,7 124,2 126,5
Månadsavlönade 122,6 123,4 124,1 126,1 124,1 126,5 126,9 127,1
62-63 IT- och informationstjänster 118,6 118,6 119,0 120,3 119,1 121,3 121,5 121,8
K Finans- och försäkringsverksamhet 121,3 122,1 123,0 124,7 122,8 124,9 125,9 126,9
64,66 Finansförmedling 121,5 122,1 123,2 124,8 122,9 125,0 125,8 127,0
65 Försäkring 120,7 121,8 122,5 124,2 122,3 124,6 126,3 126,6
L Fastighetsverksamhet 123,9 125,1 125,8 127,7 125,6 129,9 131,2 131,6
M Juridik, ekonomi och vetenskap 119,3 119,6 119,8 120,9 119,9 121,7 122,5 122,8
69-70 Juridisk och ekon. konsultverksamhet 122,3 122,6 122,8 124,3 123,0 125,2 125,6 125,9
71-72 Teknisk service, forskning och utveckling 119,8 120,1 120,3 121,4 120,4 122,2 123,0 123,4
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. 118,1 118,8 119,3 120,0 119,0 121,2 122,1 122,4
Timavlönade 115,4 115,9 115,9 116,1 115,8 117,7 118,2 118,3
Månadsavlönade 119,3 120,1 120,7 121,6 120,4 122,7 123,9 124,3
O Offentlig förvaltning, försvar 122,1 123,0 123,6 124,5 123,3 125,3 126,8 127,3
841 Offentlig förvaltning 122,3 123,2 123,8 124,7 123,5 125,4 126,9 127,6
842 Offentliga tjänster 122,3 123,2 123,8 124,6 123,5 125,7 127,1 127,5
P Utbildning 120,7 120,9 121,2 121,8 121,2 122,0 123,9 124,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 119,7 120,2 120,6 121,4 120,5 121,5 123,0 124,0
86 Hälso- och sjukvård 120,2 120,6 121,1 121,8 120,9 121,9 123,6 124,5
87-88 Sociala tjänster 119,0 119,6 120,1 120,8 119,9 120,9 122,3 123,5
R Kultur, nöje och fritid 116,8 117,1 117,4 118,4 117,4 118,6 120,3 120,9
S Annan serviceverksamhet 118,4 119,3 119,8 120,4 119,5 120,6 122,4 123,4
9491 Religiösa samfundt 116,4 117,1 117,7 118,0 117,3 118,2 120,0 121,0

Källa: Förtjänstnivåindex 2011, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annina Rouvinen (09) 1734 3246, Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 14.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2011, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2011/03/ati_2011_03_2011-10-14_tau_006_sv.html