Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Index för ordinarie förtjänst, procentuella föränringar

  2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2010 2011/1* 2011/2* 2011/3*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 3,2 2,5 2,3 2,2 2,6 2,1 2,8 2,9
Kvartalsförändring 0,3 0,4 0,4 1,1 . 0,2 1,2 0,4
Män Årsförändring 2,6 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,8 2,8
Kvartalsförändring 0,2 0,3 0,3 1,2 . 0,2 1,0 0,4
Kvinnor Årsförändring 3,8 3,3 2,9 2,4 3,1 2,1 2,9 3,0
Kvartalsförändring 0,5 0,5 0,4 0,9 . 0,3 1,3 0,5
Timlönade Årsförändring 2,3 1,0 1,2 1,5 1,5 1,7 2,4 2,4
Kvartalsförändring -0,3 0,0 0,3 1,5 . -0,2 0,7 0,3
Månadslönade Årsförändring 3,5 3,0 2,7 2,3 2,9 2,2 3,0 3,1
Kvartalsförändring 0,5 0,5 0,4 0,9 . 0,4 1,3 0,5
Staten Årsförändring 3,8 3,5 3,9 2,4 3,4 2,8 3,1 3,0
Kvartalsförändring 0,6 0,8 0,4 0,6 . 1,0 1,1 0,3
Kommuner Årsförändring 4,3 4,0 3,3 2,2 3,4 1,4 2,4 2,8
Kvartalsförändring 0,9 0,4 0,4 0,6 . 0,1 1,4 0,7
Privata Årsförändring 2,9 2,0 1,9 2,2 2,2 2,2 2,9 2,9
Kvartalsförändring 0,2 0,3 0,4 1,2 . 0,2 1,1 0,3
Andra Årsförändring 3,4 3,8 3,2 1,8 3,1 1,8 2,7 3,2
Kvartalsförändring 0,2 0,5 0,3 0,8 . 0,2 1,4 0,8
C Tillverkning Årsförändring 2,0 1,5 1,3 2,2 1,7 2,0 2,5 2,5
Kvartalsförändring -0,1 0,3 0,3 1,7 . -0,2 0,7 0,3
F Byggverksamhet Årsförändring 2,9 0,5 1,0 1,5 1,4 1,8 3,5 3,4
Kvartalsförändring -0,1 -0,2 0,4 1,4 . 0,3 1,4 0,4
G Handel Årsförändring 3,4 2,3 2,0 3,2 2,7 3,0 4,6 4,3
Kvartalsförändring 0,5 0,7 0,6 1,4 . 0,3 2,3 0,3
H Transport och magasinering Årsförändring 3,8 2,4 2,0 0,9 2,3 1,2 1,6 1,8
Kvartalsförändring 0,2 0,3 -0,1 0,5 . 0,4 0,8 0,1
I Hotell och restaurang Årsförändring 3,2 3,8 3,4 2,1 3,1 1,9 3,4 3,1
Kvartalsförändring 0,4 0,8 0,5 0,4 . 0,2 2,3 0,2
J Information och kommunikation Årsförändring 3,2 3,8 4,3 2,8 3,5 2,8 2,8 2,6
Kvartalsförändring 0,6 0,5 0,6 1,2 . 0,5 0,5 0,4
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 2,8 2,5 2,9 3,7 3,0 3,0 3,2 3,2
Kvartalsförändring 0,9 0,6 0,8 1,3 . 0,2 0,8 0,8
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 4,2 2,7 1,9 1,9 2,6 2,0 2,4 2,5
Kvartalsförändring 0,5 0,3 0,1 0,9 . 0,6 0,6 0,3
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 3,4 2,5 2,3 2,0 2,6 2,6 2,8 2,7
Kvartalsförändring 0,4 0,6 0,4 0,6 . 1,0 0,8 0,2
O Offentlig förvaltning, försvar Årsförändring 4,0 3,7 3,8 2,7 3,5 2,6 3,1 3,0
Kvartalsförändring 0,7 0,7 0,5 0,7 . 0,6 1,2 0,4
P Utbildning Årsförändring 3,6 3,0 2,4 1,3 2,6 1,1 2,4 2,8
Kvartalsförändring 0,4 0,2 0,2 0,5 . 0,2 1,5 0,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 4,0 4,0 3,3 2,2 3,4 1,5 2,4 2,8
Kvartalsförändring 0,8 0,4 0,4 0,6 . 0,1 1,3 0,8
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 3,8 3,4 3,0 2,1 3,1 1,5 2,7 2,9
Kvartalsförändring 0,7 0,3 0,3 0,8 . 0,2 1,5 0,5
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 3,2 3,6 2,9 1,6 2,8 1,9 2,6 3,0
Kvartalsförändring -0,1 0,7 0,4 0,5 . 0,2 1,5 0,8

Källa: Förtjänstnivåindex 2011, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annina Rouvinen (09) 1734 3246, Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 14.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2011, Tabellbilaga 9. Index för ordinarie förtjänst, procentuella föränringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2011/03/ati_2011_03_2011-10-14_tau_009_sv.html