Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2010=100, procentuella förändringar

  2011/4 2011 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* 2012* 2013/1*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 2,7 2,5 3,5 3,3 3,0 2,8 3,1 2,6
Kvartalsförändring 1,0 . 1,0 0,9 0,2 0,7 . 0,7
Män Årsförändring 2,6 2,3 3,1 3,1 3,0 2,6 2,9 2,5
Kvartalsförändring 1,2 . 0,7 0,9 0,2 0,9 . 0,6
Kvinnor Årsförändring 2,7 2,7 3,8 3,4 3,0 2,9 3,3 2,5
Kvartalsförändring 0,7 . 1,3 0,9 0,2 0,5 . 0,9
Timavlönade Årsförändring 2,9 2,4 3,5 3,2 3,1 2,6 3,1 2,4
Kvartalsförändring 1,6 . 0,7 0,6 0,1 1,2 . 0,4
Månadsavlönade Årsförändring 2,7 2,5 3,5 3,3 3,0 2,8 3,2 2,6
Kvartalsförändring 0,8 . 1,0 1,0 0,2 0,6 . 0,8
Staten Årsförändring 3,5 3,6 3,3 3,9 3,6 3,4 3,6 2,5
Kvartalsförändring 0,4 . 1,1 1,9 0,2 0,3 . 0,1
Kommuner Årsförändring 2,8 2,6 4,9 3,4 2,6 2,5 3,3 1,7
Kvartalsförändring 0,2 . 2,3 0,0 0,1 0,1 . 1,4
Den privata sektorn Årsförändring 2,6 2,4 3,1 3,2 3,1 2,8 3,0 2,9
Kvartalsförändring 1,3 . 0,6 1,1 0,2 1,0 . 0,6
Övriga Årsförändring 3,1 3,1 3,8 3,5 3,0 2,8 3,3 2,2
Kvartalsförändring 0,4 . 1,1 1,3 0,1 0,2 . 0,5
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 2,4 1,4 4,3 4,9 4,4 3,7 4,3 3,2
Kvartalsförändring 1,5 . 1,7 0,4 0,7 0,8 . 1,3
C Tillverkning Årsförändring 2,3 2,1 2,7 3,0 3,2 2,8 2,9 3,1
Kvartalsförändring 1,8 . 0,2 0,8 0,3 1,4 . 0,5
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 3,1 2,0 2,9 2,4 1,2 1,8 2,1 2,0
Kvartalsförändring 0,7 . 0,3 -0,2 0,4 1,3 . 0,5
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 2,8 2,7 4,3 3,3 2,5 2,3 3,1 1,6
Kvartalsförändring 0,8 . 1,8 0,1 -0,2 0,6 . 1,1
F Byggverksamhet Årsförändring 3,7 3,0 3,7 2,9 2,6 2,3 2,9 2,1
Kvartalsförändring 1,2 . 0,5 0,6 0,3 0,9 . 0,2
G Handel Årsförändring 2,7 3,1 2,8 2,6 2,5 2,5 2,6 2,7
Kvartalsförändring 0,4 . 0,2 1,9 0,0 0,4 . 0,4
H Transport och magasinering Årsförändring 2,4 2,1 3,7 3,9 4,0 3,7 3,8 2,7
Kvartalsförändring 1,0 . 1,7 1,2 0,1 0,7 . 0,7
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 1,6 1,8 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,2
Kvartalsförändring -0,1 . 0,3 2,0 -0,1 0,0 . 0,4
J Information och kommunikation Årsförändring 2,5 1,8 3,0 3,5 4,0 3,6 3,5 3,5
Kvartalsförändring 2,1 . 0,8 0,6 0,5 1,8 . 0,7
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 2,4 2,2 3,5 3,3 3,2 2,7 3,2 3,1
Kvartalsförändring 1,7 . 0,9 0,3 0,3 1,2 . 1,3
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 0,8 2,4 1,6 2,6 3,1 3,8 2,8 3,6
Kvartalsförändring -0,3 . 0,6 2,5 0,2 0,4 . 0,4
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 2,5 2,0 2,9 3,5 3,7 2,9 3,2 3,1
Kvartalsförändring 2,0 . 0,6 0,8 0,3 1,2 . 0,8
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 3,3 3,0 3,8 4,2 3,6 3,4 3,7 3,1
Kvartalsförändring 0,4 . 1,2 1,8 0,1 0,3 . 0,9
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 3,4 3,4 4,1 3,7 3,1 2,9 3,5 2,1
Kvartalsförändring 0,4 . 1,6 1,0 0,1 0,2 . 0,7
P Utbildning Årsförändring 2,9 2,7 4,4 3,4 2,7 2,6 3,2 1,7
Kvartalsförändring 0,3 . 1,7 0,7 0,0 0,1 . 0,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 2,7 2,6 4,8 3,5 2,7 2,6 3,4 1,7
Kvartalsförändring 0,2 . 2,2 0,2 0,1 0,2 . 1,3
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 3,3 2,9 4,1 4,0 3,4 3,1 3,7 2,6
Kvartalsförändring 0,6 . 1,3 1,3 0,2 0,3 . 0,9
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 2,3 2,6 3,0 2,9 2,5 2,6 2,8 2,3
Kvartalsförändring 0,1 . 0,8 1,3 0,3 0,3 . 0,4
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2013, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila 09 1734 3235, Anu Uuttu 09 1734 2322, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2010=100, procentuella förändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2013/01/ati_2013_01_2013-05-30_tau_010_sv.html