Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2011 2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2012 2013/1* 2013/2*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 101,4 104,9 105,2 106,1 107,1 105,8 108,5 108,6
Timavlönade 100,5 103,8 104,1 105,2 105,8 104,7 107,4 107,3
Månadsavlönade 102,8 106,7 107,3 107,9 109,5 107,9 110,5 111,1
C Tillverkning 102,1 103,9 104,7 105,0 106,6 105,1 107,1 107,7
Timavlönade 102,3 104,0 104,9 105,3 107,0 105,3 107,1 108,0
Månadsavlönade 101,9 103,8 104,6 104,9 106,2 104,9 107,1 107,6
10-11 Livsmedelsindustri 102,4 103,2 105,7 105,9 106,2 105,3 106,5 108,2
Timavlönade 102,0 102,8 105,3 105,5 106,1 104,9 106,3 108,4
Månadsavlönade 102,7 103,4 106,0 106,1 106,3 105,5 106,6 108,1
13-15 Textilvaru och kläder 101,9 104,3 105,4 105,6 105,9 105,3 106,5 108,2
Timavlönade 101,4 104,4 105,1 105,3 105,8 105,1 106,7 108,2
Månadsavlönade 102,4 104,3 105,9 105,9 106,0 105,5 106,3 108,3
16 Tillverkning av trä 103,1 104,5 105,7 106,3 107,3 106,0 107,6 108,8
Timavlönade 103,1 104,4 105,9 106,2 106,5 105,8 106,8 108,6
Månadsavlönade 103,0 104,8 105,3 106,6 108,9 106,4 109,2 109,3
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 103,2 104,7 106,9 107,5 108,0 106,8 108,5 109,8
Timavlönade 102,9 103,8 105,8 106,5 107,1 105,8 107,3 108,6
Månadsavlönade 103,9 106,2 109,0 109,4 109,9 108,6 110,8 112,0
19-22 Kemisk industri 102,7 105,7 106,6 106,7 107,1 106,5 108,1 109,6
Timavlönade 102,9 105,7 106,4 106,5 106,8 106,3 107,8 109,2
Månadsavlönade 102,6 105,6 106,8 107,0 107,4 106,7 108,4 109,9
23 Mineralprodukter 103,0 104,5 105,8 106,6 107,1 106,0 107,6 108,9
Timavlönade 102,6 103,9 104,3 104,9 105,7 104,7 106,3 108,1
Månadsavlönade 103,2 104,9 106,9 107,7 108,1 106,9 108,4 109,4
24-30 Metallindustri 101,4 103,2 103,6 103,8 106,1 104,2 106,6 106,7
Timavlönade 101,8 103,7 104,0 104,3 107,5 104,9 107,1 107,2
Månadsavlönade 101,2 103,0 103,3 103,6 105,3 103,8 106,3 106,4
24 Metallframställning, timavlönade 101,8 102,8 102,3 103,0 106,6 103,7 106,2 106,3
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 102,2 103,6 103,2 103,8 107,2 104,5 106,8 106,9
26-27 Elektronik timavl. 102,3 105,2 106,6 107,0 110,5 107,3 110,0 110,1
28-30 Maskiner timavl. 101,4 103,4 104,1 104,0 106,8 104,6 106,4 106,5
31 Tillv. av möbler 102,5 104,2 104,5 105,0 106,2 104,9 107,5 108,3
Timavlönade 102,3 103,7 104,2 104,5 105,3 104,4 107,2 108,3
Månadsavlönade 103,0 105,2 105,1 105,9 107,8 106,0 108,1 108,3
D Energiproduktion 102,0 103,7 103,5 103,9 105,3 104,1 105,8 105,9
Timavlönade 101,7 103,8 103,7 104,1 105,6 104,3 106,0 106,2
Månadsavlönade 102,1 103,7 103,5 103,9 105,2 104,1 105,8 105,9
E Vattenförsörjning 102,7 105,7 105,7 105,5 106,1 105,7 107,3 107,9
Timavlönade 102,0 104,8 104,9 104,4 104,2 104,6 105,2 106,3
Månadsavlönade 103,3 106,5 106,6 106,5 107,9 106,9 109,2 109,5
F Byggverksamhet 103,0 105,0 105,7 106,0 107,0 105,9 107,2 108,0
Timavlönade 102,7 105,0 105,1 105,2 106,5 105,4 106,8 107,5
Månadsavlönade 103,6 105,2 107,0 107,7 107,9 107,0 108,1 109,2
G Handel 103,1 104,2 106,2 106,3 106,7 105,8 107,1 107,9
Timavlönade 104,8 107,0 107,4 106,7 106,3 106,9 106,9 108,6
Månadsavlönade 102,9 104,0 106,2 106,2 106,7 105,8 107,1 107,8
45 Motorfordonshandel 102,8 105,3 106,3 106,6 108,0 106,6 108,8 109,5
Timavlönade 104,2 106,0 107,2 106,9 106,7 106,7 107,1 109,0
Månadsavlönade 102,2 105,0 105,8 106,5 108,6 106,5 109,6 109,8
46-47 Handel 103,1 104,0 106,2 106,2 106,4 105,7 106,8 107,6
H Transport och magas. 102,1 104,8 106,1 106,2 107,0 106,0 107,7 108,6
Timavlönade 101,8 105,5 106,3 106,1 106,9 106,2 107,8 109,0
Månadsavlönade 102,5 104,3 106,0 106,3 107,0 105,9 107,6 108,4
49-51 Transport 102,3 105,4 107,1 107,4 107,8 106,9 108,4 109,5
Timavlönade 101,9 106,6 107,5 107,6 108,0 107,4 108,9 110,2
Månadsavlönade 102,7 104,2 106,7 107,2 107,5 106,4 107,9 108,9
52 Stödtj. till transport 101,8 103,6 104,6 104,3 105,5 104,5 106,5 107,6
Timavlönade 102,4 104,1 105,7 104,4 106,1 105,1 107,6 110,2
Månadsavlönade 101,6 103,4 104,3 104,3 105,3 104,3 106,1 106,8
I Hotell och restaurang 101,8 102,4 104,4 104,3 104,3 103,8 104,7 105,4
J Information och kommunikation 101,8 104,3 104,9 105,4 107,2 105,4 107,9 108,1
61 Telekommunikation 102,6 105,7 105,8 106,0 108,6 106,5 108,8 109,0
Timavlönade 102,7 104,0 103,1 104,6 107,0 104,7 107,2 107,3
Månadsavlönade 102,6 105,7 105,9 106,0 108,7 106,6 108,9 109,0
62-63 IT- och informationstjänster 101,7 104,1 104,6 105,0 107,0 105,2 108,0 108,1
K Finans och försäkring 102,2 104,8 105,1 105,4 106,6 105,4 108,0 108,2
64,66 Finansförmedling 102,3 105,1 105,3 105,6 106,6 105,6 108,2 108,4
65 Försäkring 101,8 103,8 104,2 104,6 106,5 104,8 107,5 107,7
L Fastighetsverksamhet 102,4 103,0 105,5 105,8 106,2 105,1 106,6 108,1
M Juridik, ekonomi och vetenskap 102,0 104,2 105,1 105,4 106,6 105,3 107,5 108,1
69-70 Juridik och ekonomi 102,0 104,1 104,7 105,1 107,0 105,2 108,0 108,1
71-72 Teknisk service 102,1 104,2 104,9 105,0 106,1 105,1 107,1 107,8
N Företagstjänster 103,0 105,2 106,9 106,9 107,1 106,5 108,1 109,2
Timavlönade 102,8 105,7 106,5 106,6 106,9 106,4 109,4 110,0
Månadsavlönade 103,1 105,0 107,0 107,0 107,1 106,5 107,7 109,0
O Offentlig förvaltning 103,4 106,1 107,2 107,3 107,5 107,0 108,3 109,9
841 Offentlig förvaltning 103,4 106,2 107,2 107,3 107,5 107,1 108,4 109,9
842 Offentliga tjänster 103,6 105,7 107,2 107,2 107,3 106,9 107,6 109,7
P Utbildning 102,7 105,4 106,1 106,2 106,3 106,0 107,2 108,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 102,6 105,9 106,1 106,2 106,4 106,1 107,8 108,6
86 Hälso- och sjukvård 103,1 106,8 107,0 107,2 107,5 107,1 109,0 109,8
87-88 Sociala tjänster 102,1 104,7 104,9 104,9 104,9 104,9 106,2 107,2
R Kultur, nöje och fritid 102,9 105,5 106,9 107,0 107,3 106,7 108,2 109,4
S Annan serviceverks. 102,6 104,2 105,6 105,9 106,2 105,5 106,6 108,3
9491 Religiösa samfund 102,4 103,3 104,5 104,6 104,8 104,3 104,9 107,0
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2013, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila 09 1734 3235, Anu Uuttu 09 1734 2322, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2013/02/ati_2013_02_2013-08-28_tau_006_sv.html