Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex 2010=100, procentuella förändringar

  2011 2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2012 2013/1* 2013/2*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 2,7 3,5 3,3 3,1 2,8 3,2 2,2 2,1
Kvartalsförändring . 1,0 0,9 0,2 0,7 . 0,4 0,8
Män Årsförändring 2,5 3,1 3,0 2,9 2,6 2,9 2,2 2,1
Kvartalsförändring . 0,6 0,9 0,2 0,9 . 0,3 0,8
Kvinnor Årsförändring 2,9 4,0 3,6 3,2 3,0 3,4 2,1 2,0
Kvartalsförändring . 1,4 0,9 0,2 0,5 . 0,5 0,8
Timavlönade Årsförändring 2,4 3,8 3,5 3,4 3,0 3,4 2,1 2,3
Kvartalsförändring . 1,0 0,6 0,2 1,2 . 0,1 0,8
Månadsavlönade Årsförändring 2,8 3,4 3,2 3,0 2,8 3,1 2,2 2,0
Kvartalsförändring . 1,0 1,0 0,2 0,6 . 0,5 0,8
Staten Årsförändring 3,7 3,7 4,3 3,9 3,8 3,9 2,1 2,3
Kvartalsförändring . 1,4 1,9 0,2 0,3 . -0,2 2,1
Kommuner Årsförändring 3,0 5,1 3,6 2,8 2,8 3,6 1,2 1,9
Kvartalsförändring . 2,5 0,0 0,1 0,1 . 1,0 0,7
Den privata sektorn Årsförändring 2,5 3,0 3,1 3,1 2,7 3,0 2,5 2,1
Kvartalsförändring . 0,5 1,0 0,2 1,0 . 0,3 0,6
Övriga Årsförändring 3,2 4,0 3,7 3,2 3,0 3,5 1,8 2,2
Kvartalsförändring . 1,3 1,3 0,1 0,2 . 0,2 1,7
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 1,2 4,9 5,5 5,1 4,5 5,0 3,0 2,7
Kvartalsförändring . 2,3 0,4 0,9 0,9 . 0,8 0,1
C Tillverkning Årsförändring 2,2 2,2 2,5 2,7 2,3 2,5 2,7 2,5
Kvartalsförändring . -0,2 0,8 0,3 1,4 . 0,1 0,6
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 2,0 3,0 2,5 1,3 1,9 2,2 1,8 2,1
Kvartalsförändring . 0,4 -0,2 0,4 1,3 . 0,3 0,1
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 2,6 4,5 3,4 2,6 2,4 3,2 1,4 1,9
Kvartalsförändring . 2,0 0,0 -0,3 0,6 . 1,0 0,6
F Byggverksamhet Årsförändring 2,7 3,8 3,0 2,7 2,4 3,0 1,9 2,0
Kvartalsförändring . 0,6 0,6 0,3 0,9 . 0,0 0,7
G Handel Årsförändring 3,6 2,9 2,7 2,7 2,6 2,7 2,4 1,1
Kvartalsförändring . 0,3 2,0 0,0 0,4 . 0,0 0,7
H Transport och magasinering Årsförändring 2,0 3,8 3,9 4,0 3,8 3,9 2,6 2,2
Kvartalsförändring . 1,7 1,2 0,1 0,7 . 0,5 0,9
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,5 1,7 0,4
Kvartalsförändring . 0,7 2,0 -0,1 0,0 . -0,2 0,7
J Information och kommunikation Årsförändring 2,3 2,9 3,4 3,8 3,5 3,4 3,3 2,8
Kvartalsförändring . 0,6 0,6 0,5 1,8 . 0,4 0,1
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 2,5 2,8 2,7 2,6 2,0 2,5 2,8 2,7
Kvartalsförändring . 0,3 0,3 0,3 1,2 . 1,0 0,2
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 2,7 1,3 2,3 2,7 3,4 2,4 3,1 2,0
Kvartalsförändring . 0,2 2,5 0,2 0,4 . 0,0 1,4
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 2,1 3,3 3,9 4,2 3,4 3,7 2,8 2,5
Kvartalsförändring . 1,1 0,8 0,3 1,2 . 0,5 0,6
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 3,2 4,2 4,4 3,7 3,4 3,9 2,2 1,7
Kvartalsförändring . 1,5 1,6 0,0 0,2 . 0,4 1,1
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 3,7 4,3 3,9 3,3 3,1 3,7 1,7 2,2
Kvartalsförändring . 1,8 1,0 0,1 0,2 . 0,4 1,5
P Utbildning Årsförändring 2,9 4,6 3,6 2,9 2,8 3,4 1,4 1,9
Kvartalsförändring . 1,9 0,7 0,0 0,1 . 0,5 1,3
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 2,9 5,0 3,8 2,9 2,9 3,6 1,4 2,0
Kvartalsförändring . 2,4 0,2 0,1 0,2 . 0,9 0,8
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 3,1 4,7 4,6 4,0 3,6 4,2 2,2 1,9
Kvartalsförändring . 1,8 1,3 0,1 0,3 . 0,4 1,0
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 2,5 3,2 3,1 2,7 2,8 3,0 2,0 2,3
Kvartalsförändring . 1,0 1,3 0,3 0,3 . 0,2 1,6
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2013, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila 09 1734 3235, Anu Uuttu 09 1734 2322, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex 2010=100, procentuella förändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2013/02/ati_2013_02_2013-08-28_tau_009_sv.html