Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Förändringen av yrkesstrukturen höjer medellönerna inom den offentliga sektorn

Andelen mer krävande yrken som förutsätter högre utbildning har ökat, vilket har en höjande inverkan på löntagarnas medellöner inom staten och kommunerna utöver löneförhöjningarna. Under åren 2010-2012 har förändringen av yrkesstrukturen medfört att utvecklingen av medellönerna har accelererat med två-tre tiondedelar per år inom både staten och kommunerna. Inom den privata sektorn har dess inverkan på medellönerna varierat efter näringsgren. Offentliggörandet av Förtjänstnivåindex 2013 för tredje kvartalet innehåller nya uppgifter om löneutvecklingen standardvägd efter huvudyrkesgrupp. De här uppgifterna kommer i fortsättningen att publiceras en gång om året.

Figur 1. Årsförändring av löner 2010-2011 och 2011-2012 efter arbetsgivarsektor enligt index för ordinarie förtjänst och index som standardvägts efter huvudyrkesgrupp

Figur 1. Årsförändring av löner 2010-2011 och 2011-2012 efter arbetsgivarsektor enligt index för ordinarie förtjänst och index som standardvägts efter huvudyrkesgrupp

Den statistik som Statistikcentralen nu publicerar beskriver inverkan av förändringar av yrkesstrukturen och baserar sig på en utredning som gjorts på uppdrag av Kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling. I samband med den utvecklades ett nytt index baserat på indexet för ordinarie förtjänst 2010=100, där man för varje löntagargrupp i indexet standardvägde andelarna av huvudyrkesgrupper. Dessa huvudgrupper är tio till antalet från chefer till övriga arbetstagare. Närmare information om huvudyrkesgrupper finns på Statistikcentralens yrkesklassificeringssida http://stat.fi/meta/luokitukset/ammatti/001-2010/index_sv.html.

Då utbildningsnivån stiger sker det också en förskjutning i yrkesstrukturen mot mer krävande yrken. Till exempel inom yrkesgrupperna för specialister och chefer har yrkesinnehavarna vanligen en högre högskoleexamen och inom dessa yrkesgrupper är lönenivån också högre än genomsnittet. Då andelen av dessa yrken med högre medellöner ökar inom en viss arbetsgivarsektor, stiger alla löntagares medellöner snabbare. Denna utveckling är tydligast när det gäller löneutvecklingen inom staten och kommuner. Om förtjänstnivåindexet och indexet för ordinarie förtjänst hade under åren 2010-2012 beräknats på så sätt att förändringar i yrkesstrukturen hade eliminerats hade ökningen av dessa index under denna period varit omkring en halv procentenhet långsammare.

Inom den privata sektorn har inverkan av yrkesstrukturen på löneutvecklingen varierat efter näringsgren. Inom de flesta näringsgrenar har det skett en tilltagande ökning av medellönerna på grund av den förändrade yrkesstrukturen, men inom vissa näringsgrenar har utvecklingen varit motsatt. Inom dessa näringsgrenar har personalminskningar vanligen reducerat andelen högre tjänstemän och på så sätt har andelen högavlönade minskat i yrkesstrukturen.

Figur 2. Årsförändring av löner 2010-2011 och 2011-2012 enligt index som standardvägts efter huvudyrkesgrupp, arbetsgivarsektorer totalt

Figur 2. Årsförändring av löner 2010-2011 och 2011-2012 enligt index som standardvägts efter huvudyrkesgrupp, arbetsgivarsektorer totalt

Enligt det index som standardvägts efter huvudyrkesgrupp har årsförändringen av löner utvecklats snabbast i yrkesgruppen för chefer och experter och långsammast i yrkesgruppen för kontors- och kundtjänstpersonal (Figur 2). När man granskar årsförändringarna efter arbetsgivarsektor, accentueras den snabba årsutvecklingen av löner för chefer och experter respektive den långsamma årsutvecklingen av löner för kontors- och kundtjänstpersonal särskilt inom den privata sektorn. Inom den kommunala sektorn har löneutvecklingen varit starkare i yrkesgrupperna för högre tjänstemän än i övriga yrkesgrupper. Uppgifter arbetsgivarsektorvis gällande det index som standardvägts efter huvudyrkesgrupp finns i databastabellen för statistiken Förtjänstnivåindex.


Källa: Förtjänstnivåindex 2013, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2013, Förändringen av yrkesstrukturen höjer medellönerna inom den offentliga sektorn . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2013/03/ati_2013_03_2013-10-15_kat_001_sv.html