Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2012 2013/1* 2013/2* 2013/3*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 126,6 127,0 128,1 129,3 127,8 130,4 130,5 130,9
Timavlönade 121,4 121,7 123,0 123,7 122,4 124,8 124,7 125,2
Månadsavlönade 130,4 131,1 131,9 133,8 131,8 134,7 135,4 135,5
C Tillverkning 121,2 122,2 122,6 124,4 122,6 124,4 124,9 125,2
Timavlönade 121,6 122,6 123,0 125,0 123,1 124,2 124,8 125,1
Månadsavlönade 121,1 122,1 122,4 124,0 122,4 124,6 125,1 125,5
10-11 Livsmedelsindustri 125,3 128,4 128,7 129,1 127,9 128,8 131,0 131,5
Timavlönade 124,0 127,1 127,4 128,0 126,6 127,7 130,2 130,3
Månadsavlönade 126,8 129,9 130,1 130,3 129,3 130,1 132,0 132,8
13-15 Textilvaru och kläder 121,1 122,3 122,5 122,9 122,2 123,0 124,9 125,0
Timavlönade 120,2 120,9 121,2 121,8 121,0 122,1 123,8 123,9
Månadsavlönade 123,8 125,7 125,8 125,8 125,3 125,7 128,1 128,2
16 Tillverkning av trä 124,3 125,7 126,4 127,5 126,0 126,8 127,9 128,0
Timavlönade 122,5 124,3 124,6 125,0 124,1 124,1 125,6 125,7
Månadsavlönade 128,6 129,2 130,8 133,6 130,5 133,5 133,6 133,7
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 123,3 125,9 126,6 127,2 125,8 127,4 128,9 129,9
Timavlönade 121,4 123,7 124,6 125,2 123,7 125,1 126,7 127,7
Månadsavlönade 127,2 130,5 130,9 131,5 130,0 132,2 133,6 134,4
19-22 Kemisk industri 126,1 127,2 127,4 127,8 127,1 128,2 129,7 129,9
Timavlönade 123,0 123,7 123,8 124,2 123,7 124,2 125,3 125,5
Månadsavlönade 129,8 131,2 131,5 132,0 131,1 132,8 134,6 134,9
23 Mineralprodukter 128,3 129,9 130,9 131,6 130,2 131,0 132,2 133,3
Timavlönade 128,6 129,2 129,8 130,9 129,6 129,6 130,6 130,9
Månadsavlönade 127,0 129,4 130,4 130,9 129,4 130,9 132,1 133,7
24-30 Metallindustri 118,2 118,6 118,9 121,5 119,3 121,4 121,4 121,6
Timavlönade 119,9 120,3 120,6 124,3 121,3 122,8 122,4 122,6
Månadsavlönade 117,0 117,4 117,7 119,7 117,9 120,4 120,5 120,8
24 Metallframställning, timavlönade 118,1 117,5 118,3 122,4 119,1 120,2 119,2 119,3
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 122,2 121,7 122,4 126,4 123,2 124,7 124,1 124,2
26-27 Elektronik timavl. 121,8 123,3 123,9 127,8 124,2 126,9 127,3 127,4
28-30 Maskiner timavl. 118,6 119,4 119,3 122,5 119,9 121,1 120,9 121,0
31 Tillv. av möbler 122,2 122,6 123,1 124,5 123,1 124,9 125,2 125,4
Timavlönade 122,0 122,6 122,9 123,9 122,9 124,5 124,9 125,1
Månadsavlönade 125,4 125,3 126,2 128,6 126,4 128,3 128,6 128,8
D Energiproduktion 123,9 123,6 124,1 125,7 124,3 126,0 126,0 126,3
Timavlönade 118,4 118,3 118,8 120,4 119,0 120,1 119,9 120,1
Månadsavlönade 126,4 126,1 126,6 128,3 126,9 128,7 128,8 129,1
E Vattenförsörjning 131,5 131,6 131,2 132,0 131,6 133,3 134,1 134,3
Timavlönade 122,6 122,6 122,0 121,8 122,3 122,9 124,1 124,3
Månadsavlönade 132,4 132,5 132,4 134,1 132,9 135,6 135,9 136,1
F Byggverksamhet 127,0 127,8 128,2 129,3 128,1 129,2 130,1 130,5
Timavlönade 126,0 126,2 126,4 127,9 126,6 127,9 128,6 128,5
Månadsavlönade 129,2 131,3 132,2 132,4 131,3 132,3 133,6 135,0
G Handel 124,6 127,1 127,1 127,6 126,6 127,6 128,5 129,9
Timavlönade 127,2 127,7 126,9 126,5 127,1 126,2 127,8 127,9
Månadsavlönade 124,5 127,1 127,2 127,8 126,6 127,8 128,6 130,1
45 Motorfordonshandel 123,3 124,4 124,9 126,5 124,8 126,9 127,7 127,8
Timavlönade 127,4 128,9 128,4 128,3 128,3 127,9 130,0 130,1
Månadsavlönade 122,0 123,0 123,8 126,2 123,7 126,9 127,1 127,3
46-47 Handel 124,9 127,6 127,5 127,8 126,9 127,7 128,6 130,2
H Transport och magas. 127,9 129,5 129,6 130,5 129,4 131,0 132,0 132,4
Timavlönade 129,2 130,1 129,9 130,9 130,0 131,4 132,4 132,2
Månadsavlönade 126,8 128,9 129,3 130,2 128,8 130,6 131,6 132,6
49-51 Transport 129,3 131,4 131,7 132,2 131,2 132,8 134,2 135,0
Timavlönade 132,6 133,8 133,8 134,4 133,6 135,5 137,0 137,2
Månadsavlönade 125,9 128,8 129,5 129,9 128,5 130,0 131,2 132,7
52 Stödtj. till transport 125,4 126,8 126,3 127,8 126,6 128,5 129,4 129,2
Timavlönade 123,6 125,4 123,9 125,9 124,7 125,9 127,1 124,9
Månadsavlönade 125,8 126,9 126,9 128,1 126,9 129,1 129,9 130,4
I Hotell och restaurang 121,6 124,1 123,9 123,9 123,4 123,7 124,6 126,0
J Information och kommunikation 125,1 125,9 126,4 128,7 126,5 129,2 129,4 129,6
61 Telekommunikation 129,2 129,4 129,5 132,8 130,2 132,6 132,8 132,9
Timavlönade 127,4 126,3 128,1 131,0 128,2 129,8 129,1 129,2
Månadsavlönade 129,5 129,6 129,8 133,0 130,5 132,9 133,0 133,2
62-63 IT- och informationstjänster 124,0 124,6 125,2 127,5 125,3 128,3 128,5 128,6
K Finans och försäkring 131,5 131,9 132,3 133,8 132,4 135,2 135,5 135,7
64,66 Finansförmedling 130,9 131,2 131,5 132,8 131,6 134,3 134,6 134,9
65 Försäkring 133,8 134,3 134,9 137,3 135,1 138,2 138,4 138,7
L Fastighetsverksamhet 130,1 133,4 133,7 134,2 132,8 134,2 136,1 137,1
M Juridik, ekonomi och vetenskap 125,0 126,0 126,4 127,9 126,3 128,5 129,3 129,6
69-70 Juridik och ekonomi 127,1 127,7 128,2 130,6 128,4 131,4 131,6 131,8
71-72 Teknisk service 125,4 126,1 126,3 127,7 126,4 128,4 129,2 129,4
N Företagstjänster 125,7 127,7 127,7 127,9 127,3 128,5 129,8 130,7
Timavlönade 122,2 123,1 123,2 123,5 123,0 125,6 126,3 126,8
Månadsavlönade 127,4 129,8 129,8 130,0 129,3 130,1 131,6 132,6
O Offentlig förvaltning 131,4 132,7 132,8 133,1 132,5 133,6 135,6 135,7
841 Offentlig förvaltning 131,8 133,0 133,2 133,4 132,8 134,0 135,8 135,9
842 Offentliga tjänster 130,3 132,2 132,2 132,3 131,8 132,2 134,8 134,9
P Utbildning 128,3 129,2 129,2 129,4 129,0 130,1 131,7 131,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 128,3 128,5 128,6 128,8 128,6 130,0 131,1 131,2
86 Hälso- och sjukvård 129,7 129,9 130,2 130,5 130,1 131,8 132,8 132,9
87-88 Sociala tjänster 126,4 126,6 126,5 126,6 126,5 127,6 128,8 128,9
R Kultur, nöje och fritid 123,2 124,8 125,0 125,3 124,6 125,9 127,2 127,5
S Annan serviceverks. 124,0 125,6 125,9 126,3 125,5 126,5 128,5 128,9
9491 Religiösa samfund 119,9 121,3 121,4 121,7 121,1 121,7 124,2 124,3
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2013, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2013/03/ati_2013_03_2013-10-15_tau_008_sv.html