Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

Näringsgren 2012 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2013 2014/1* 2014/2*
A Jord- och skogsbruk 105,8 108,5 108,6 109,0 109,0 108,8 109,7 110,0
Timavlönade 104,7 107,2 106,9 107,4 107,0 107,1 107,9 108,3
Månadsavlönade 107,9 110,7 111,6 112,0 112,7 111,8 113,0 113,1
C Tillverkning 105,1 107,0 107,5 107,9 108,6 107,7 108,7 109,1
Timavlönade 105,3 106,8 107,2 107,6 108,7 107,6 108,6 109,1
Månadsavlönade 104,9 107,1 107,7 108,1 108,4 107,8 108,8 109,2
10-11 Livsmedelsindustri 105,3 106,1 107,6 107,8 107,9 107,3 108,2 108,4
Timavlönade 104,9 105,9 107,6 107,4 107,7 107,2 107,9 108,4
Månadsavlönade 105,5 106,1 107,5 108,0 108,1 107,4 108,4 108,5
13-15 Textilvaru och kläder 105,3 106,7 108,6 108,8 109,2 108,3 109,4 109,5
Timavlönade 105,1 106,7 108,1 108,1 108,1 107,8 108,4 108,5
Månadsavlönade 105,5 106,7 109,3 109,8 110,5 109,1 110,7 110,8
16 Tillverkning av trä 106,0 107,2 108,2 109,2 111,0 108,9 111,3 111,6
Timavlönade 105,8 106,3 107,6 109,1 110,6 108,4 110,9 111,3
Månadsavlönade 106,4 109,2 109,4 109,6 111,9 110,0 112,2 112,3
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 106,8 108,6 109,9 110,6 110,8 110,0 111,0 111,2
Timavlönade 105,8 107,4 108,8 109,6 109,8 108,9 110,0 110,1
Månadsavlönade 108,6 110,9 112,0 112,5 112,6 112,0 112,9 113,2
19-22 Kemisk industri 106,5 107,8 109,0 109,1 109,1 108,7 109,4 109,6
Timavlönade 106,3 107,3 108,2 108,3 108,3 108,0 108,5 108,7
Månadsavlönade 106,7 108,3 109,7 109,8 109,9 109,4 110,1 110,3
23 Mineralprodukter 106,0 106,9 107,6 108,6 109,0 108,0 109,2 109,5
Timavlönade 104,7 105,2 106,0 106,9 107,9 106,5 108,1 108,6
Månadsavlönade 106,9 108,1 108,8 109,8 109,7 109,1 109,9 110,1
24-30 Metallindustri 104,2 106,5 106,6 106,9 107,8 107,0 107,8 108,4
Timavlönade 104,9 106,6 106,3 106,5 108,2 106,9 107,4 108,1
Månadsavlönade 103,8 106,5 106,8 107,2 107,6 107,0 108,0 108,5
24 Metallframställning, timavlönade 103,7 105,1 104,2 105,3 108,0 105,7 107,2 107,9
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 104,5 106,2 105,7 106,2 108,3 106,6 107,5 108,2
26-27 Elektronik timavl. 107,3 110,2 110,5 110,6 112,4 110,9 111,5 112,3
28-30 Maskiner timavl. 104,6 106,1 105,9 105,5 106,6 106,0 105,8 106,5
31 Tillv. av möbler 104,9 107,0 107,3 108,0 109,4 108,0 110,1 111,4
Timavlönade 104,4 106,5 106,8 107,7 108,6 107,4 109,6 111,3
Månadsavlönade 106,0 108,1 108,4 108,6 110,9 109,0 111,2 111,4
D Energiproduktion 104,1 106,0 106,2 106,6 108,8 106,9 109,0 109,2
Timavlönade 104,3 105,8 105,9 106,1 108,1 106,5 108,3 108,5
Månadsavlönade 104,1 106,0 106,4 106,8 109,1 107,1 109,3 109,5
E Vattenförsörjning 105,7 107,1 107,6 107,6 108,0 107,6 108,7 109,2
Timavlönade 104,6 105,4 106,7 107,1 107,5 106,7 107,7 108,1
Månadsavlönade 106,9 108,8 108,5 108,2 108,4 108,5 109,6 110,2
F Byggverksamhet 105,9 107,1 107,7 108,1 109,0 108,0 109,2 109,1
Timavlönade 105,4 106,5 107,0 106,9 108,3 107,2 108,4 108,1
Månadsavlönade 107,0 108,3 109,3 110,5 110,7 109,7 110,9 111,0
G Handel 105,8 107,1 107,8 109,0 109,3 108,3 109,6 109,9
Timavlönade 106,9 106,3 107,5 108,2 109,0 107,8 109,2 109,5
Månadsavlönade 105,8 107,1 107,8 109,1 109,3 108,3 109,6 110,0
45 Motorfordonshandel 106,6 108,8 109,5 109,7 110,0 109,5 110,4 111,0
Timavlönade 106,7 106,7 108,2 108,3 108,5 107,9 108,7 108,9
Månadsavlönade 106,5 109,7 110,0 110,3 110,7 110,2 111,2 112,0
46-47 Handel 105,7 106,8 107,5 108,9 109,2 108,1 109,5 109,7
H Transport och magas. 106,0 107,4 108,1 108,4 108,7 108,1 109,2 109,7
Timavlönade 106,2 107,3 108,0 107,9 108,2 107,9 108,7 109,3
Månadsavlönade 105,9 107,5 108,1 108,8 109,1 108,4 109,7 110,0
49-51 Transport 106,9 108,3 109,2 109,7 109,9 109,3 110,1 110,4
Timavlönade 107,4 108,7 109,7 109,6 109,7 109,4 109,9 110,4
Månadsavlönade 106,4 107,8 108,7 109,9 110,0 109,1 110,2 110,5
52 Stödtj. till transport 104,5 106,0 106,6 106,4 107,0 106,5 108,0 108,9
Timavlönade 105,1 106,1 107,1 106,0 106,9 106,5 108,0 109,8
Månadsavlönade 104,3 105,9 106,4 106,6 107,0 106,5 108,0 108,6
I Hotell och restaurang 103,8 104,8 105,7 107,1 107,4 106,3 107,6 107,7
J Information och kommunikation 105,4 107,9 108,2 108,6 109,2 108,5 109,5 109,9
61 Telekommunikation 106,5 108,7 108,7 108,7 108,8 108,7 109,0 109,1
Timavlönade 104,7 106,5 105,9 106,9 110,1 107,3 110,3 110,7
Månadsavlönade 106,6 108,7 108,7 108,7 108,8 108,7 109,0 109,1
62-63 IT- och informationstjänster 105,2 108,0 108,4 108,8 109,4 108,7 109,7 110,3
K Finans och försäkring 105,4 108,1 108,4 108,7 109,0 108,6 109,3 110,0
64,66 Finansförmedling 105,6 108,2 108,4 108,7 108,9 108,6 109,2 110,0
65 Försäkring 104,8 107,8 108,3 108,7 109,3 108,5 109,7 110,3
L Fastighetsverksamhet 105,1 106,0 107,0 107,2 106,9 106,8 107,2 107,4
M Juridik, ekonomi och vetenskap 105,3 107,6 108,4 108,7 109,0 108,4 109,4 109,9
69-70 Juridik och ekonomi 105,2 107,8 107,6 107,6 107,5 107,6 108,1 108,9
71-72 Teknisk service 105,1 107,3 108,3 108,7 109,1 108,4 109,4 109,9
N Företagstjänster 106,5 107,3 108,2 108,8 108,8 108,3 109,2 109,5
Timavlönade 106,4 109,0 109,2 109,2 109,1 109,1 109,9 110,8
Månadsavlönade 106,5 106,8 107,9 108,7 108,8 108,0 109,0 109,2
O Offentlig förvaltning 107,0 108,2 109,7 109,8 109,9 109,4 110,0 110,3
841 Offentlig förvaltning 107,1 108,3 109,7 109,7 109,8 109,4 109,9 110,1
842 Offentliga tjänster 106,9 107,5 109,5 109,5 109,6 109,0 109,7 109,9
P Utbildning 106,0 107,2 108,5 108,5 108,7 108,2 108,8 108,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 106,1 107,8 108,7 108,9 109,1 108,6 109,2 109,3
86 Hälso- och sjukvård 107,1 109,0 109,8 109,9 110,0 109,7 110,2 110,3
87-88 Sociala tjänster 104,9 106,3 107,4 107,5 107,8 107,2 107,9 108,0
R Kultur, nöje och fritid 106,7 108,5 110,0 110,5 111,0 110,0 111,1 111,4
S Annan serviceverks. 105,5 106,3 107,7 107,9 107,9 107,4 108,1 108,2
9491 Religiösa samfund 104,3 104,6 106,6 106,7 106,9 106,2 107,0 107,1
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2014, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2014/02/ati_2014_02_2014-08-27_tau_006_sv.html