Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2010=100, procentuella förändringar

  2013/3 2013/4 2013 2014/1* 2014/2* 2014/3* 2014/4* 2014*
Näringsgren Förändring                
Alla löntagare Årsförändring 2,5 2,1 2,4 1,7 1,2 1,3 1,3 1,4
Kvartalsförändring 0,4 0,4 . 0,2 0,3 0,4 0,4 .
Män Årsförändring 2,3 1,9 2,2 1,6 1,2 1,3 1,3 1,3
Kvartalsförändring 0,3 0,4 . 0,2 0,3 0,3 0,4 .
Kvinnor Årsförändring 2,7 2,4 2,5 1,7 1,1 1,2 1,3 1,4
Kvartalsförändring 0,4 0,3 . 0,2 0,3 0,5 0,3 .
Timavlönade Årsförändring 2,0 1,7 1,9 1,6 1,4 1,6 1,3 1,5
Kvartalsförändring 0,2 0,9 . 0,1 0,3 0,3 0,6 .
Månadsavlönade Årsförändring 2,6 2,3 2,5 1,7 1,2 1,2 1,3 1,3
Kvartalsförändring 0,4 0,2 . 0,2 0,3 0,4 0,3 .
Staten Årsförändring 2,4 2,2 2,4 2,3 0,4 0,9 1,1 1,2
Kvartalsförändring 0,0 0,1 . 0,1 0,2 0,5 0,4 .
Kommuner Årsförändring 2,4 2,3 2,2 1,0 0,4 1,1 1,1 0,9
Kvartalsförändring 0,1 0,1 . 0,1 0,1 0,8 0,1 .
Den privata sektorn Årsförändring 2,6 2,1 2,4 1,8 1,6 1,4 1,3 1,5
Kvartalsförändring 0,5 0,5 . 0,2 0,3 0,3 0,5 .
Övriga Årsförändring 2,3 2,2 2,2 2,0 0,7 1,1 1,4 1,3
Kvartalsförändring 0,1 0,1 . 0,1 0,2 0,6 0,4 .
A Jord- och skogsbruk Årsförändring 2,7 1,8 2,8 1,1 1,3 1,5 1,4 1,3
Kvartalsförändring 0,4 0,0 . 0,6 0,3 0,6 -0,1 .
C Tillverkning Årsförändring 2,7 1,9 2,5 1,6 1,5 1,5 1,4 1,5
Kvartalsförändring 0,3 0,6 . 0,1 0,4 0,3 0,5 .
D El-, gas- och värmeförsörjning Årsförändring 2,6 3,3 2,7 2,9 2,8 2,7 0,8 2,3
Kvartalsförändring 0,4 2,1 . 0,2 0,2 0,3 0,2 .
E Vattenförsörjning och avfall Årsförändring 2,1 1,8 1,7 1,4 1,5 2,0 1,9 1,7
Kvartalsförändring 0,0 0,3 . 0,6 0,5 0,6 0,2 .
F Byggverksamhet Årsförändring 1,9 1,9 1,9 1,9 1,2 1,0 0,8 1,3
Kvartalsförändring 0,3 0,9 . 0,1 -0,1 0,1 0,6 .
G Handel Årsförändring 2,6 2,5 2,3 2,4 2,0 1,2 1,6 1,8
Kvartalsförändring 1,1 0,3 . 0,3 0,3 0,4 0,6 .
H Transport och magasinering Årsförändring 2,1 1,6 2,0 1,7 1,5 1,4 1,5 1,5
Kvartalsförändring 0,3 0,3 . 0,5 0,4 0,2 0,4 .
I Hotell- och restaurangverksamhet Årsförändring 2,7 3,0 2,3 2,6 1,9 0,9 1,2 1,7
Kvartalsförändring 1,3 0,2 . 0,2 0,1 0,4 0,5 .
J Information och kommunikation Årsförändring 3,0 1,8 2,9 1,5 1,5 1,4 1,0 1,3
Kvartalsförändring 0,3 0,5 . 0,3 0,4 0,1 0,2 .
K Finans- och försäkringsverksamhet Årsförändring 3,2 2,3 3,0 1,1 1,5 1,4 1,3 1,3
Kvartalsförändring 0,3 0,3 . 0,2 0,7 0,2 0,2 .
L Fastighetsverksamhet Årsförändring 1,4 0,7 1,6 1,1 0,4 0,6 1,5 0,9
Kvartalsförändring 0,2 -0,3 . 0,2 0,2 0,5 0,6 .
M Juridik, ekonomi och vetenskap Årsförändring 3,2 2,2 2,9 1,6 1,4 1,4 1,4 1,5
Kvartalsförändring 0,3 0,3 . 0,3 0,5 0,3 0,3 .
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. Årsförändring 1,7 1,6 1,6 1,8 1,2 1,2 1,7 1,5
Kvartalsförändring 0,5 0,0 . 0,3 0,3 0,5 0,5 .
O Offentlig förvaltning och försvar Årsförändring 2,3 2,2 2,2 1,7 0,5 1,1 1,3 1,1
Kvartalsförändring 0,0 0,1 . 0,1 0,2 0,6 0,3 .
P Utbildning Årsförändring 2,2 2,2 2,1 1,5 0,4 1,0 1,1 1,0
Kvartalsförändring 0,1 0,1 . 0,1 0,1 0,6 0,2 .
Q Vård och omsorg; sociala tjänster Årsförändring 2,5 2,5 2,3 1,3 0,5 1,2 1,1 1,0
Kvartalsförändring 0,1 0,2 . 0,1 0,1 0,8 0,1 .
R Kultur, nöje och fritid Årsförändring 3,2 3,4 3,1 2,4 1,3 1,4 1,2 1,6
Kvartalsförändring 0,5 0,4 . 0,1 0,3 0,5 0,3 .
S Annan serviceverksamhet Årsförändring 1,9 1,6 1,9 1,7 0,4 0,9 1,4 1,1
Kvartalsförändring 0,1 0,0 . 0,2 0,1 0,6 0,4 .
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2014, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 5.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2010=100, procentuella förändringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2014/04/ati_2014_04_2015-02-05_tau_010_sv.html