Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2013/4 2013 2014/1* 2014/2* 2014/3* 2014/4* 2014* 2015/1*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 131,1 130,8 131,2 131,4 131,9 131,5 131,5 132,3
Timavlönade 124,3 124,5 125,2 125,6 126,3 125,8 125,7 126,9
Månadsavlönade 137,6 136,4 136,5 136,1 136,3 136,0 136,2 136,2
C Tillverkning 126,8 125,8 126,6 127,1 127,5 128,1 127,3 128,1
Timavlönade 126,1 124,7 125,9 126,2 126,4 127,3 126,5 126,9
Månadsavlönade 127,5 126,7 127,2 127,9 128,5 128,9 128,1 129,2
10-11 Livsmedelsindustri 130,6 129,9 131,0 131,4 132,3 132,9 131,9 132,9
Timavlönade 128,7 128,1 128,4 128,6 129,3 129,6 129,0 129,6
Månadsavlönade 132,5 131,6 133,2 133,9 135,0 135,8 134,5 135,8
13-15 Textilvaru och kläder 125,8 124,9 126,8 127,6 129,2 129,8 128,3 129,8
Timavlönade 123,3 122,9 124,0 124,5 126,1 126,7 125,3 126,7
Månadsavlönade 130,8 129,2 132,0 133,3 135,1 135,7 134,0 135,7
16 Tillverkning av trä 130,8 128,3 132,0 132,2 132,7 132,9 132,4 133,1
Timavlönade 128,2 125,7 129,4 129,8 130,5 130,6 130,1 130,7
Månadsavlönade 137,1 134,8 138,4 138,2 138,0 138,4 138,2 139,0
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 129,6 128,6 130,2 130,1 130,2 130,9 130,4 130,9
Timavlönade 126,7 125,7 127,5 127,5 127,6 128,4 127,8 128,4
Månadsavlönade 135,5 134,8 135,8 135,7 135,5 136,1 135,8 136,2
19-22 Kemisk industri 129,2 128,7 129,1 129,3 130,3 130,6 129,8 130,6
Timavlönade 123,8 123,5 123,7 123,9 125,0 125,1 124,4 125,1
Månadsavlönade 135,1 134,5 135,0 135,3 136,2 136,5 135,7 136,5
23 Mineralprodukter 132,9 131,8 133,5 133,9 134,4 135,0 134,2 135,0
Timavlönade 132,9 131,2 133,1 133,6 134,2 134,2 133,8 134,2
Månadsavlönade 131,8 131,1 132,7 133,0 133,4 134,4 133,4 134,4
24-30 Metallindustri 124,3 123,4 123,5 124,2 124,5 125,2 124,3 125,1
Timavlönade 124,7 123,2 123,9 124,4 124,1 125,8 124,6 124,7
Månadsavlönade 123,8 123,2 123,0 123,8 124,3 124,6 123,9 125,0
24 Metallframställning, timavlönade 124,4 121,7 125,0 125,5 125,2 126,9 125,7 125,8
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 126,6 124,6 125,5 126,0 125,8 127,5 126,2 126,4
26-27 Elektronik timavl. 130,6 128,9 128,5 128,7 128,3 129,8 128,8 128,7
28-30 Maskiner timavl. 121,5 120,8 120,9 121,3 121,1 122,8 121,5 121,7
31 Tillv. av möbler 127,6 125,9 129,0 130,5 130,9 131,1 130,4 131,3
Timavlönade 127,1 125,7 128,6 130,6 130,7 130,9 130,2 130,9
Månadsavlönade 131,5 129,2 132,7 133,4 134,1 134,7 133,7 135,2
D Energiproduktion 128,6 126,4 129,1 129,2 129,4 129,6 129,3 130,1
Timavlönade 122,3 120,5 123,3 123,6 124,2 124,5 123,9 125,1
Månadsavlönade 131,5 129,1 131,8 131,8 131,9 132,1 131,9 132,5
E Vattenförsörjning 134,0 133,6 134,8 135,3 135,8 135,9 135,5 136,0
Timavlönade 125,6 124,6 125,6 125,8 126,5 126,5 126,1 126,6
Månadsavlönade 134,3 134,4 135,8 136,5 136,9 137,1 136,6 137,1
F Byggverksamhet 132,0 130,7 131,8 131,7 131,9 132,7 132,0 132,9
Timavlönade 130,0 128,7 129,8 129,4 129,4 130,2 129,7 130,5
Månadsavlönade 136,3 135,1 136,4 136,8 137,4 138,3 137,2 138,3
G Handel 130,1 128,9 130,9 131,7 132,6 133,4 132,1 133,4
Timavlönade 129,0 127,6 128,7 128,7 129,7 129,7 129,2 129,7
Månadsavlönade 130,2 129,0 131,1 131,9 132,8 133,8 132,4 133,8
45 Motorfordonshandel 127,8 127,2 127,4 127,3 127,1 126,9 127,2 127,0
Timavlönade 129,5 128,9 129,7 129,9 131,2 131,3 130,5 131,3
Månadsavlönade 127,5 126,9 126,8 126,7 125,8 125,5 126,2 125,6
46-47 Handel 130,5 129,2 131,5 132,4 133,5 134,6 133,0 134,6
H Transport och magas. 132,5 131,8 133,3 133,7 133,8 134,4 133,8 134,5
Timavlönade 132,3 131,9 132,9 133,5 133,8 134,0 133,5 134,3
Månadsavlönade 132,7 131,8 133,6 133,8 133,9 134,7 134,0 134,8
49-51 Transport 134,6 133,9 135,4 135,9 136,6 137,2 136,3 137,3
Timavlönade 136,5 136,1 136,6 137,0 137,7 137,9 137,3 138,0
Månadsavlönade 132,6 131,5 134,1 134,6 135,2 136,3 135,0 136,4
52 Stödtj. till transport 129,5 128,9 130,0 130,2 129,1 129,3 129,6 129,7
Timavlönade 126,8 126,3 127,7 129,5 127,5 127,2 128,0 128,1
Månadsavlönade 130,2 129,5 130,4 130,0 129,3 129,7 129,9 129,8
I Hotell och restaurang 126,3 124,9 126,7 126,9 127,5 128,2 127,3 128,2
J Information och kommunikation 130,6 129,8 130,9 131,5 131,8 132,0 131,6 132,2
61 Telekommunikation 132,9 132,7 133,8 134,5 135,0 135,3 134,6 135,4
Timavlönade 133,8 130,4 133,4 133,9 134,7 135,9 134,5 136,7
Månadsavlönade 133,0 133,0 133,9 134,7 135,2 135,4 134,8 135,6
62-63 IT- och informationstjänster 129,7 128,8 129,8 130,5 130,7 130,9 130,5 131,1
K Finans och försäkring 136,9 136,3 137,9 138,9 139,1 139,5 138,8 139,7
64,66 Finansförmedling 136,0 135,5 137,0 138,3 138,9 139,2 138,3 139,4
65 Försäkring 140,1 139,1 141,0 140,8 140,1 140,5 140,6 140,7
L Fastighetsverksamhet 135,5 135,3 135,3 135,0 135,0 135,2 135,1 135,3
M Juridik, ekonomi och vetenskap 130,3 129,6 130,7 131,4 131,9 132,3 131,6 132,7
69-70 Juridik och ekonomi 131,1 131,2 132,4 133,8 134,5 135,0 133,9 135,5
71-72 Teknisk service 130,7 129,8 130,7 131,2 131,5 131,9 131,3 132,2
N Företagstjänster 129,3 128,6 129,9 130,6 131,4 132,1 131,0 132,6
Timavlönade 125,2 125,3 126,1 127,0 127,5 127,8 127,1 128,8
Månadsavlönade 131,2 130,3 131,8 132,4 133,3 134,2 132,9 134,4
O Offentlig förvaltning 135,7 135,1 136,1 136,7 137,8 138,5 137,2 138,6
841 Offentlig förvaltning 135,9 135,4 136,1 136,5 137,5 138,0 137,0 138,2
842 Offentliga tjänster 134,7 133,9 135,4 136,2 137,4 138,5 136,9 138,6
P Utbildning 131,8 131,2 131,8 131,8 132,4 132,4 132,1 132,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 131,6 131,0 131,5 131,6 132,6 132,8 132,2 133,0
86 Hälso- och sjukvård 133,0 132,6 133,0 133,2 134,2 134,4 133,7 134,6
87-88 Sociala tjänster 129,6 128,9 129,5 129,5 130,5 130,7 130,1 130,7
R Kultur, nöje och fritid 128,8 127,7 129,2 129,3 129,7 130,3 129,6 130,4
S Annan serviceverks. 128,1 127,6 128,4 128,6 129,5 130,1 129,2 130,3
9491 Religiösa samfund 124,0 123,2 124,2 124,3 125,1 125,7 124,8 125,8
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2015, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2005=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2015/01/ati_2015_01_2015-05-28_tau_008_sv.html