Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2014 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2015 2016/1* 2016/2*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 109,4 110,3 110,6 111,4 111,5 111,0 112,7 112,5
Timavlönade 108,1 109,6 110,0 110,9 111,0 110,4 112,6 112,1
Månadsavlönade 111,7 111,7 111,8 112,2 112,5 112,0 112,9 113,3
C Tillverkning 108,7 110,5 110,8 111,0 111,8 111,0 111,9 112,2
Timavlönade 108,7 109,1 109,4 109,6 110,6 109,7 110,5 110,7
Månadsavlönade 108,8 111,5 111,9 112,2 112,7 112,1 113,0 113,3
10-11 Livsmedelsindustri 108,3 109,6 109,8 110,2 110,7 110,1 110,9 111,4
Timavlönade 107,6 108,3 108,6 109,1 109,4 108,9 109,9 110,2
Månadsavlönade 108,8 110,5 110,7 111,0 111,5 110,9 111,7 112,1
13-15 Textilvaru och kläder 111,3 112,9 113,0 113,5 113,6 113,2 114,2 114,4
Timavlönade 109,7 110,5 110,3 110,5 110,3 110,4 111,1 111,2
Månadsavlönade 113,4 116,0 116,6 117,5 117,9 117,0 118,3 118,7
16 Tillverkning av trä 111,7 113,7 114,2 114,7 115,2 114,5 115,7 115,9
Timavlönade 111,6 113,1 113,3 113,6 114,0 113,5 114,6 114,7
Månadsavlönade 112,1 115,2 116,3 117,2 117,8 116,6 118,1 118,4
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 111,3 112,9 113,2 113,5 113,9 113,4 114,1 114,5
Timavlönade 110,5 112,0 112,1 112,3 112,8 112,3 112,8 113,2
Månadsavlönade 112,8 114,6 115,1 115,6 116,0 115,3 116,4 116,9
19-22 Kemisk industri 109,0 110,1 110,4 111,1 111,4 110,7 112,0 112,2
Timavlönade 106,1 107,1 107,5 108,3 108,6 107,9 109,3 109,5
Månadsavlönade 111,6 112,8 113,0 113,7 113,9 113,3 114,4 114,6
23 Mineralprodukter 112,3 113,9 114,3 114,9 115,3 114,6 115,5 116,2
Timavlönade 108,6 108,8 109,1 109,6 109,7 109,3 110,1 110,6
Månadsavlönade 114,8 117,4 117,9 118,4 119,1 118,2 119,1 119,9
24-30 Metallindustri 107,5 109,8 110,1 110,2 111,3 110,3 111,2 111,4
Timavlönade 108,4 108,3 108,7 108,8 110,8 109,2 110,0 110,1
Månadsavlönade 107,1 110,5 110,9 110,9 111,5 111,0 111,9 112,1
24 Metallframställning, timavlönade 108,6 108,9 109,5 109,9 112,1 110,1 111,2 111,3
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 107,3 107,4 107,7 107,8 109,8 108,2 108,9 109,0
26-27 Elektronik timavl. 112,7 112,5 113,0 113,3 115,5 113,6 114,6 114,7
28-30 Maskiner timavl. 107,3 107,0 107,3 107,3 109,2 107,7 108,3 108,4
31 Tillv. av möbler 110,2 110,8 111,0 111,4 111,8 111,2 111,9 112,2
Timavlönade 109,1 109,0 109,0 109,4 110,0 109,4 110,0 110,3
Månadsavlönade 112,5 114,5 115,0 115,3 115,5 115,1 115,8 116,2
D Energiproduktion 108,4 109,3 109,8 110,1 110,3 109,9 110,5 110,9
Timavlönade 109,2 109,9 110,2 110,3 110,4 110,2 110,5 110,8
Månadsavlönade 108,2 109,1 109,6 110,0 110,2 109,7 110,5 110,9
E Vattenförsörjning 109,0 109,5 109,7 109,9 110,0 109,8 110,5 110,8
Timavlönade 107,6 107,6 107,6 107,7 107,6 107,6 108,1 108,5
Månadsavlönade 110,4 111,3 111,8 112,0 112,4 111,9 112,8 113,1
F Byggverksamhet 109,1 109,8 109,4 109,3 109,8 109,6 110,0 110,1
Timavlönade 108,0 108,3 107,6 107,3 107,7 107,7 108,1 107,8
Månadsavlönade 111,3 112,6 113,0 113,4 114,0 113,3 114,1 114,6
G Handel 111,0 112,0 112,4 112,7 113,3 112,6 113,5 114,2
Timavlönade 108,9 109,8 110,2 110,9 111,3 110,5 112,0 112,3
Månadsavlönade 111,2 112,2 112,5 112,8 113,4 112,7 113,7 114,3
45 Motorfordonshandel 109,4 109,3 110,2 110,9 111,8 110,6 112,2 112,5
Timavlönade 109,0 109,9 110,6 111,6 112,2 111,1 113,1 113,3
Månadsavlönade 109,6 109,1 110,0 110,6 111,7 110,3 111,9 112,1
46-47 Handel 111,3 112,5 112,8 113,0 113,5 113,0 113,8 114,4
H Transport och magas. 109,7 110,5 111,1 111,4 111,8 111,2 112,3 112,7
Timavlönade 109,1 110,0 110,6 110,7 111,1 110,6 111,7 112,2
Månadsavlönade 110,2 111,0 111,5 111,9 112,5 111,7 112,8 113,2
49-51 Transport 110,9 112,2 112,7 113,2 113,8 113,0 114,1 114,6
Timavlönade 110,2 111,0 111,6 112,1 112,6 111,8 113,1 113,5
Månadsavlönade 111,6 113,2 113,8 114,3 114,9 114,1 115,1 115,8
52 Stödtj. till transport 107,1 107,2 107,9 107,6 107,9 107,6 108,5 109,1
Timavlönade 108,0 108,2 109,8 108,0 107,9 108,4 109,0 110,8
Månadsavlönade 106,9 106,9 107,2 107,5 107,9 107,4 108,3 108,5
I Hotell och restaurang 108,1 109,3 109,5 109,9 110,2 109,7 110,4 111,0
J Information och kommunikation 110,0 111,4 111,9 112,2 112,7 112,0 112,9 113,1
61 Telekommunikation 109,5 111,0 111,6 111,9 112,5 111,8 112,6 112,8
Timavlönade 109,1 110,2 110,4 110,3 110,2 110,3 110,5 110,8
Månadsavlönade 109,5 111,1 111,7 112,0 112,5 111,8 112,7 112,8
62-63 IT- och informationstjänster 110,1 111,6 112,3 112,6 113,2 112,4 113,3 113,6
K Finans och försäkring 110,2 111,5 112,2 112,6 113,0 112,3 113,3 113,6
64,66 Finansförmedling 110,7 112,2 112,9 113,3 113,7 113,0 114,0 114,3
65 Försäkring 108,6 109,1 109,9 110,3 110,8 110,1 110,9 111,3
L Fastighetsverksamhet 107,0 106,0 105,9 106,0 106,2 106,0 106,4 107,0
M Juridik, ekonomi och vetenskap 110,3 111,1 111,4 111,6 112,0 111,5 112,5 112,8
69-70 Juridik och ekonomi 110,4 110,7 110,7 110,5 110,6 110,6 111,1 111,3
71-72 Teknisk service 109,7 110,6 111,0 111,4 111,9 111,2 112,4 112,7
N Företagstjänster 111,4 113,0 113,2 113,5 113,8 113,4 114,3 114,9
Timavlönade 110,5 111,8 112,1 112,2 112,6 112,2 113,4 113,8
Månadsavlönade 111,6 113,4 113,5 113,8 114,1 113,7 114,6 115,2
O Offentlig förvaltning 111,3 112,5 112,7 113,1 113,6 113,0 114,1 114,4
841 Offentlig förvaltning 111,0 111,7 111,6 111,8 111,9 111,8 112,4 112,8
842 Offentliga tjänster 111,4 113,1 113,6 114,4 115,2 114,1 115,7 116,1
P Utbildning 109,0 109,4 109,5 110,0 110,1 109,7 110,7 110,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 109,6 110,5 110,7 111,2 111,4 110,9 112,0 112,2
86 Hälso- och sjukvård 110,8 111,8 112,1 112,7 113,0 112,4 113,6 113,8
87-88 Sociala tjänster 108,2 108,8 108,8 109,3 109,4 109,1 109,9 110,2
R Kultur, nöje och fritid 112,5 113,1 113,3 113,6 113,9 113,5 114,5 114,8
S Annan serviceverks. 108,4 109,3 109,6 110,3 110,8 110,0 111,4 111,7
9491 Religiösa samfund 107,3 107,7 107,6 108,0 108,4 107,9 108,8 109,1
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2016, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.08.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2016/02/ati_2016_02_2016-08-25_tau_005_sv.html