Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2017 2018/1* 2018/2* 2018/3*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 100,5 100,6 101,1 101,0 100,8 102,0 102,9 103,2
Timavlönade 97,5 97,8 98,4 98,4 98,0 99,5 100,3 100,4
Månadsavlönade 101,5 101,6 102,0 102,0 101,8 102,9 103,9 104,1
C Tillverkning 99,7 99,8 99,9 100,2 99,9 101,4 101,8 102,0
Timavlönade 100,5 100,5 100,4 101,0 100,6 101,9 102,3 102,5
Månadsavlönade 99,3 99,4 99,6 99,7 99,5 101,1 101,6 101,8
10-11 Livsmedelsindustri 101,3 101,4 101,6 101,9 101,6 102,4 103,5 103,6
Timavlönade 102,1 102,4 102,7 102,9 102,5 103,9 104,5 104,6
Månadsavlönade 100,9 101,0 101,2 101,4 101,1 101,7 103,0 103,1
13-15 Textilvaru och kläder 103,3 103,3 103,3 103,5 103,3 103,9 105,2 105,3
Timavlönade 102,3 102,4 102,5 102,5 102,4 103,7 104,3 104,4
Månadsavlönade 104,0 103,9 103,8 104,0 103,9 104,1 105,8 105,9
16 Tillverkning av trä 99,9 100,0 100,1 100,3 100,1 101,6 102,3 102,4
Timavlönade 99,6 99,8 99,9 100,1 99,9 101,4 102,0 102,1
Månadsavlönade 100,3 100,4 100,5 100,6 100,4 102,0 102,7 102,8
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 100,9 101,1 101,2 101,3 101,1 103,3 103,8 103,9
Timavlönade 101,2 101,2 101,3 101,3 101,3 103,6 103,7 103,8
Månadsavlönade 100,6 100,9 101,1 101,3 101,0 103,0 104,0 104,1
19-22 Kemisk industri 102,0 102,2 102,4 102,5 102,3 103,2 104,0 104,2
Timavlönade 100,9 101,0 101,2 101,3 101,1 102,3 103,1 103,3
Månadsavlönade 102,6 102,8 103,0 103,2 102,9 103,7 104,5 104,7
23 Mineralprodukter 100,5 100,5 100,5 100,6 100,5 101,1 101,9 103,3
Timavlönade 99,9 99,9 99,8 99,8 99,9 100,2 101,0 102,1
Månadsavlönade 101,1 101,2 101,3 101,5 101,3 102,2 103,0 104,6
24-30 Metallindustri 98,5 98,5 98,6 99,0 98,7 100,4 100,6 100,8
Timavlönade 99,7 99,5 99,3 100,4 99,7 101,0 101,2 101,3
Månadsavlönade 98,1 98,2 98,3 98,5 98,3 100,2 100,4 100,6
24 Metallframställning, timavlönade 99,2 99,2 99,3 100,6 99,6 101,2 101,3 101,4
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 101,6 101,6 101,6 102,9 101,9 103,6 103,7 103,8
26-27 Elektronik timavl. 99,9 99,3 98,8 99,6 99,4 100,2 100,3 100,4
28-30 Maskiner timavl. 98,6 98,3 98,0 99,1 98,5 99,7 99,8 99,9
31 Tillv. av möbler 101,1 101,2 101,3 101,5 101,3 101,7 103,6 103,8
Timavlönade 101,9 102,2 102,4 102,6 102,3 102,6 104,5 104,7
Månadsavlönade 100,0 100,0 99,9 100,1 100,0 100,4 102,2 102,4
D Energiproduktion 101,7 102,0 102,2 102,4 102,1 102,2 104,0 104,2
Timavlönade 100,9 100,8 100,8 100,8 100,8 100,6 101,9 102,7
Månadsavlönade 101,8 102,1 102,5 102,7 102,3 102,4 104,3 104,5
E Vattenförsörjning 100,7 100,8 100,9 100,9 100,8 101,5 102,5 102,7
Timavlönade 101,3 101,3 101,1 101,1 101,2 102,0 102,7 102,9
Månadsavlönade 100,3 100,5 100,7 100,8 100,6 101,2 102,3 102,6
F Byggverksamhet 102,4 102,1 102,1 102,5 102,3 102,7 103,5 104,6
Timavlönade 101,7 101,1 100,9 101,5 101,3 101,7 102,0 103,1
Månadsavlönade 102,9 103,1 103,3 103,5 103,2 103,7 105,0 106,0
G Handel 101,9 102,1 102,1 102,3 102,1 102,5 104,2 104,3
Timavlönade 101,3 101,7 102,1 102,6 101,9 103,5 104,2 104,3
Månadsavlönade 101,9 102,1 102,1 102,3 102,1 102,5 104,2 104,3
45 Motorfordonshandel 102,7 102,7 102,7 102,6 102,7 104,0 104,4 104,5
Timavlönade 101,4 101,9 102,3 102,8 102,1 103,7 104,4 104,5
Månadsavlönade 103,1 103,0 102,8 102,6 102,9 104,2 104,5 104,6
46-47 Handel 101,8 101,9 102,0 102,2 102,0 102,2 104,1 104,2
H Transport och magas. 101,5 101,9 102,2 102,5 102,0 103,2 104,2 104,2
Timavlönade 100,9 101,1 100,9 101,1 101,0 102,1 102,8 102,7
Månadsavlönade 101,8 102,4 103,0 103,2 102,6 103,7 104,9 105,0
49-51 Transport 100,8 101,3 101,6 101,8 101,4 102,4 103,7 103,8
Timavlönade 101,1 101,2 101,2 101,3 101,2 102,3 103,0 103,1
Månadsavlönade 100,6 101,4 102,0 102,2 101,6 102,5 104,3 104,4
52 Stödtj. till transport 102,1 102,8 103,0 103,1 102,8 104,1 105,4 105,2
Timavlönade 100,7 101,9 99,9 99,7 100,6 101,3 103,3 101,5
Månadsavlönade 102,4 103,0 103,6 103,8 103,2 104,6 105,8 105,9
I Hotell och restaurang 100,8 101,0 101,1 101,2 101,0 101,4 102,6 103,3
J Information och kommunikation 101,6 102,1 102,6 102,7 102,3 104,3 104,6 104,7
61 Telekommunikation 101,1 101,6 102,1 102,3 101,8 103,9 104,1 104,3
Timavlönade 100,5 101,0 101,4 101,9 101,2 101,9 103,1 103,7
Månadsavlönade 101,2 101,6 102,1 102,4 101,8 104,1 104,3 104,4
62-63 IT- och informationstjänster 101,4 102,1 102,6 102,7 102,2 104,4 104,6 104,8
K Finans och försäkring 101,3 101,5 101,7 101,9 101,6 102,5 103,8 104,2
64,66 Finansförmedling 101,1 101,4 101,7 101,9 101,6 102,3 103,8 104,0
65 Försäkring 101,9 101,8 101,6 101,9 101,8 103,1 103,9 105,1
L Fastighetsverksamhet 103,0 103,7 104,4 104,6 103,9 104,8 106,6 106,8
M Juridik, ekonomi och vetenskap 102,5 102,7 102,9 103,1 102,8 104,4 104,9 105,2
69-70 Juridik och ekonomi 104,8 105,2 105,5 105,8 105,3 107,6 107,8 108,0
71-72 Teknisk service 101,3 101,6 101,8 102,0 101,7 103,2 103,7 104,0
N Företagstjänster 101,2 101,3 101,2 101,3 101,2 101,7 103,2 103,4
Timavlönade 102,2 102,5 102,4 102,4 102,4 102,7 103,8 104,0
Månadsavlönade 100,8 100,8 100,8 101,0 100,9 101,3 103,0 103,2
O Offentlig förvaltning 100,0 100,2 100,3 100,6 100,3 100,7 101,8 102,2
841 Offentlig förvaltning 99,8 100,1 100,4 100,6 100,2 100,7 101,8 102,2
842 Offentliga tjänster 100,5 100,8 101,0 101,3 100,9 101,4 102,6 102,8
P Utbildning 100,8 100,8 100,8 101,0 100,9 101,1 102,0 102,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 99,8 99,9 100,0 100,1 99,9 100,2 101,3 101,8
86 Hälso- och sjukvård 99,8 99,8 99,9 99,9 99,8 100,0 101,2 101,6
87-88 Sociala tjänster 99,8 100,0 100,2 100,3 100,1 100,4 101,5 102,0
R Kultur, nöje och fritid 99,7 99,7 99,7 99,8 99,7 100,3 101,2 101,5
S Annan serviceverks. 100,0 99,7 99,5 99,7 99,7 100,3 101,7 102,0
9491 Religiösa samfund 99,3 99,2 99,3 99,5 99,3 99,9 101,6 101,7
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2018, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2018/03/ati_2018_03_2018-10-15_tau_005_sv.html