Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2018/1 2018/2 2018/3 2018/4 2018 2019/1* 2019/2* 2019/3*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 102,2 102,9 103,1 103,1 102,8 104,2 105,1 105,4
Timavlönade 100,2 101,0 101,3 101,3 101,0 102,4 103,2 103,4
Månadsavlönade 102,8 103,6 103,8 103,7 103,5 104,8 105,8 106,1
C Tillverkning 101,5 101,9 102,0 102,4 102,0 103,3 103,8 104,0
Timavlönade 102,0 102,4 102,5 103,1 102,5 103,8 104,2 104,4
Månadsavlönade 101,2 101,6 101,8 102,0 101,6 103,1 103,6 103,8
10-11 Livsmedelsindustri 102,3 103,3 103,3 103,4 103,1 103,5 104,6 104,7
Timavlönade 103,7 104,2 104,2 104,2 104,1 105,1 105,7 105,8
Månadsavlönade 101,6 102,8 102,8 103,0 102,6 102,7 104,0 104,2
13-15 Textilvaru och kläder 105,9 107,9 108,7 109,2 107,9 109,6 111,0 111,1
Timavlönade 104,8 106,1 106,9 107,7 106,4 108,9 109,5 109,6
Månadsavlönade 106,5 109,0 109,8 110,0 108,8 110,1 111,9 112,0
16 Tillverkning av trä 101,7 102,4 102,5 102,7 102,3 103,8 104,4 104,5
Timavlönade 101,4 102,2 102,4 102,6 102,2 103,7 104,4 104,5
Månadsavlönade 102,1 102,7 102,8 102,9 102,6 103,9 104,6 104,7
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 103,8 104,2 104,3 104,4 104,2 105,5 106,0 106,1
Timavlönade 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 105,4 105,5 105,6
Månadsavlönade 103,7 104,6 104,7 104,9 104,4 105,7 106,6 106,7
19-22 Kemisk industri 102,9 103,7 103,9 104,1 103,7 105,1 105,8 106,0
Timavlönade 102,2 102,9 103,0 103,2 102,8 104,1 104,9 105,1
Månadsavlönade 103,3 104,1 104,3 104,5 104,1 105,6 106,3 106,6
23 Mineralprodukter 101,2 102,1 103,4 103,7 102,6 103,4 104,0 104,9
Timavlönade 100,3 101,2 102,4 102,7 101,7 102,8 103,6 104,8
Månadsavlönade 102,2 103,0 104,6 104,8 103,6 104,1 104,4 104,9
24-30 Metallindustri 100,6 100,7 100,7 101,3 100,8 102,5 102,7 102,9
Timavlönade 101,3 101,3 101,2 102,5 101,6 103,0 103,1 103,3
Månadsavlönade 100,4 100,5 100,6 100,8 100,6 102,4 102,6 102,8
24 Metallframställning, timavlönade 101,7 101,7 101,6 102,9 102,0 103,3 103,4 103,5
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 103,5 103,6 103,7 105,1 104,0 105,6 105,7 105,8
26-27 Elektronik timavl. 100,6 101,0 101,4 103,1 101,5 103,6 103,7 103,8
28-30 Maskiner timavl. 99,9 99,8 99,6 100,7 100,0 101,2 101,3 101,4
31 Tillv. av möbler 101,3 103,0 103,0 103,2 102,6 103,0 104,9 105,1
Timavlönade 102,3 104,1 104,1 104,1 103,7 104,1 105,9 106,1
Månadsavlönade 99,9 101,6 101,6 101,8 101,2 101,6 103,5 103,7
D Energiproduktion 102,6 104,5 104,9 105,1 104,3 105,6 107,4 107,7
Timavlönade 100,8 102,2 103,1 103,4 102,4 103,6 105,0 105,8
Månadsavlönade 102,9 104,9 105,2 105,4 104,6 105,9 107,8 108,0
E Vattenförsörjning 101,6 102,4 102,5 102,5 102,3 103,2 104,1 104,3
Timavlönade 102,2 102,5 102,2 102,0 102,2 102,8 103,4 103,5
Månadsavlönade 101,2 102,3 102,6 102,9 102,3 103,5 104,6 104,8
F Byggverksamhet 102,6 103,4 104,4 105,0 103,8 105,1 105,7 106,3
Timavlönade 101,7 102,0 103,2 104,0 102,7 104,2 104,6 105,7
Månadsavlönade 103,4 104,6 105,7 105,9 104,9 105,9 106,6 106,8
G Handel 102,6 104,2 104,4 104,6 103,9 104,9 106,6 106,7
Timavlönade 104,4 105,0 105,0 105,1 104,9 106,1 106,8 106,9
Månadsavlönade 102,5 104,2 104,3 104,5 103,9 104,9 106,6 106,7
45 Motorfordonshandel 102,8 102,8 102,6 102,8 102,8 104,3 104,6 104,7
Timavlönade 104,9 105,4 105,4 105,5 105,3 106,5 107,2 107,3
Månadsavlönade 102,2 102,1 101,8 102,0 102,1 103,7 103,9 104,0
46-47 Handel 102,5 104,5 104,7 104,9 104,2 105,1 107,0 107,1
H Transport och magas. 102,8 103,8 103,7 104,0 103,6 104,5 105,6 105,6
Timavlönade 102,1 102,8 102,7 103,1 102,7 103,9 104,6 104,5
Månadsavlönade 103,1 104,3 104,3 104,5 104,1 104,8 106,2 106,3
49-51 Transport 102,2 103,4 103,5 103,7 103,2 104,1 105,3 105,4
Timavlönade 102,1 102,7 102,8 103,0 102,6 103,8 104,4 104,5
Månadsavlönade 102,3 104,1 104,2 104,4 103,7 104,4 106,1 106,2
52 Stödtj. till transport 103,8 105,0 104,6 104,8 104,5 105,6 106,8 106,7
Timavlönade 101,5 103,5 101,9 102,0 102,2 103,8 105,8 104,0
Månadsavlönade 104,2 105,2 105,2 105,3 105,0 105,9 107,0 107,2
I Hotell och restaurang 101,9 103,5 104,5 104,6 103,6 104,8 106,0 106,7
J Information och kommunikation 104,3 104,5 104,6 104,8 104,6 106,1 106,6 106,7
61 Telekommunikation 103,3 103,5 103,6 103,7 103,5 105,3 105,5 105,7
Timavlönade 101,5 102,3 102,5 102,2 102,1 102,2 103,4 104,1
Månadsavlönade 103,5 103,6 103,7 103,9 103,7 105,7 105,8 105,9
62-63 IT- och informationstjänster 104,4 104,6 104,6 104,7 104,6 106,3 106,5 106,6
K Finans och försäkring 102,4 103,8 104,2 105,5 104,0 106,0 106,6 106,8
64,66 Finansförmedling 102,9 104,7 105,2 106,7 104,9 107,3 107,8 108,0
65 Försäkring 99,8 99,6 99,7 100,0 99,8 100,6 100,9 101,1
L Fastighetsverksamhet 105,0 106,6 106,5 106,7 106,2 106,4 108,2 108,4
M Juridik, ekonomi och vetenskap 105,0 105,3 105,4 105,6 105,3 107,1 107,8 108,0
69-70 Juridik och ekonomi 110,9 110,8 110,7 110,9 110,8 112,9 113,1 113,3
71-72 Teknisk service 102,6 103,0 103,2 103,4 103,0 105,0 105,6 105,9
N Företagstjänster 101,1 102,4 102,3 102,5 102,1 103,1 104,7 104,9
Timavlönade 102,7 103,8 104,0 104,2 103,7 105,6 106,9 107,0
Månadsavlönade 100,6 101,9 101,8 101,9 101,6 102,3 104,0 104,2
O Offentlig förvaltning 100,6 101,8 102,3 102,4 101,8 103,6 105,3 105,5
841 Offentlig förvaltning 101,0 102,3 103,0 103,2 102,4 104,8 106,4 106,6
842 Offentliga tjänster 101,2 102,3 102,6 102,5 102,1 103,6 105,6 105,8
P Utbildning 101,0 101,9 102,3 102,4 101,9 103,7 104,9 105,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 100,2 101,2 101,7 101,8 101,2 103,3 104,6 104,8
86 Hälso- och sjukvård 100,0 101,1 101,6 101,6 101,1 103,3 104,6 104,7
87-88 Sociala tjänster 100,3 101,4 101,9 102,0 101,4 103,3 104,6 104,9
R Kultur, nöje och fritid 100,5 101,5 101,8 102,0 101,4 103,1 104,2 104,4
S Annan serviceverks. 99,8 101,0 101,2 101,4 100,8 102,2 103,5 103,8
9491 Religiösa samfund 99,3 100,8 100,9 101,1 100,5 101,9 103,7 103,8
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2019/03/ati_2019_03_2019-10-15_tau_005_sv.html