Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2018/1 2018/2 2018/3 2018/4 2018 2019/1* 2019/2* 2019/3*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 102,2 103,0 103,1 103,1 102,8 104,1 105,1 105,3
Timavlönade 99,8 100,6 100,8 100,8 100,5 102,0 102,7 102,9
Månadsavlönade 103,0 103,8 103,9 103,9 103,7 104,9 105,9 106,2
C Tillverkning 102,2 102,6 102,7 103,1 102,7 104,2 104,7 104,9
Timavlönade 102,0 102,4 102,5 103,1 102,5 103,9 104,3 104,5
Månadsavlönade 102,3 102,7 102,9 103,1 102,8 104,5 105,0 105,2
10-11 Livsmedelsindustri 102,0 102,9 102,9 103,1 102,7 103,6 104,8 104,9
Timavlönade 103,4 103,9 103,9 103,9 103,8 104,9 105,5 105,6
Månadsavlönade 101,2 102,5 102,5 102,7 102,2 103,0 104,4 104,5
13-15 Textilvaru och kläder 105,2 107,2 108,0 108,4 107,2 108,9 110,3 110,4
Timavlönade 104,7 106,1 106,9 107,7 106,3 108,8 109,5 109,6
Månadsavlönade 105,4 107,9 108,7 108,9 107,7 109,0 110,8 110,9
16 Tillverkning av trä 102,4 103,1 103,3 103,4 103,1 104,6 105,3 105,4
Timavlönade 102,2 103,0 103,2 103,4 103,0 104,5 105,2 105,3
Månadsavlönade 102,8 103,4 103,4 103,6 103,3 104,7 105,4 105,5
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 103,0 103,5 103,5 103,6 103,4 105,0 105,5 105,6
Timavlönade 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 105,0 105,1 105,2
Månadsavlönade 102,7 103,7 103,8 104,0 103,5 105,0 105,9 106,0
19-22 Kemisk industri 103,2 103,9 104,1 104,3 103,9 105,3 106,1 106,3
Timavlönade 102,1 102,8 102,9 103,0 102,7 104,0 104,7 104,9
Månadsavlönade 103,7 104,5 104,7 104,9 104,5 106,0 106,8 107,0
23 Mineralprodukter 100,2 101,0 102,4 102,6 101,5 102,7 103,3 104,2
Timavlönade 100,0 100,9 102,1 102,4 101,4 102,7 103,5 104,6
Månadsavlönade 100,3 101,1 102,6 102,8 101,7 102,8 103,1 103,6
24-30 Metallindustri 102,1 102,1 102,2 102,7 102,3 104,1 104,3 104,5
Timavlönade 101,6 101,6 101,6 102,9 101,9 103,4 103,5 103,6
Månadsavlönade 102,3 102,4 102,5 102,7 102,5 104,5 104,7 104,9
24 Metallframställning, timavlönade 102,8 102,8 102,7 104,0 103,1 104,6 104,7 104,8
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 103,3 103,4 103,5 104,9 103,8 105,5 105,6 105,7
26-27 Elektronik timavl. 101,0 101,4 101,8 103,5 101,9 104,1 104,2 104,3
28-30 Maskiner timavl. 100,3 100,1 99,9 101,1 100,3 101,6 101,7 101,8
31 Tillv. av möbler 101,2 102,9 103,0 103,1 102,5 103,1 104,9 105,1
Timavlönade 102,0 103,8 103,8 103,8 103,4 103,8 105,6 105,9
Månadsavlönade 100,2 101,8 101,9 102,1 101,5 102,1 104,0 104,2
D Energiproduktion 102,0 103,9 104,3 104,5 103,7 104,5 106,3 106,6
Timavlönade 100,9 102,3 103,2 103,5 102,4 103,5 104,9 105,7
Månadsavlönade 102,1 104,1 104,5 104,7 103,9 104,7 106,6 106,8
E Vattenförsörjning 101,5 102,3 102,4 102,4 102,2 103,2 104,1 104,3
Timavlönade 101,7 101,9 101,6 101,5 101,7 102,3 102,9 103,0
Månadsavlönade 101,5 102,6 102,9 103,1 102,5 103,8 104,9 105,1
F Byggverksamhet 102,0 102,8 103,9 104,4 103,3 104,6 105,2 105,8
Timavlönade 101,7 102,1 103,2 104,0 102,8 104,3 104,7 105,7
Månadsavlönade 102,3 103,5 104,5 104,7 103,7 104,9 105,6 105,8
G Handel 101,8 103,5 103,6 103,8 103,2 104,1 105,7 105,8
Timavlönade 104,1 104,7 104,7 104,8 104,6 105,7 106,4 106,5
Månadsavlönade 101,7 103,5 103,6 103,8 103,1 104,0 105,7 105,8
45 Motorfordonshandel 102,4 102,4 102,2 102,4 102,3 103,7 104,1 104,2
Timavlönade 104,4 104,9 104,9 105,0 104,8 105,9 106,6 106,7
Månadsavlönade 101,8 101,6 101,3 101,5 101,6 103,1 103,4 103,5
46-47 Handel 101,7 103,7 103,9 104,1 103,4 104,2 106,1 106,2
H Transport och magas. 102,7 103,7 103,6 103,9 103,5 104,5 105,6 105,7
Timavlönade 102,1 102,9 102,8 103,2 102,8 104,0 104,7 104,6
Månadsavlönade 103,0 104,2 104,1 104,3 103,9 104,8 106,2 106,3
49-51 Transport 102,1 103,3 103,4 103,6 103,1 104,0 105,2 105,4
Timavlönade 102,2 102,8 102,9 103,1 102,8 103,9 104,5 104,6
Månadsavlönade 101,9 103,7 103,8 104,0 103,4 104,2 105,9 106,1
52 Stödtj. till transport 103,7 104,9 104,6 104,7 104,5 105,7 106,9 106,7
Timavlönade 101,6 103,6 101,9 102,0 102,3 103,8 105,9 104,1
Månadsavlönade 104,1 105,1 105,1 105,3 104,9 106,0 107,1 107,3
I Hotell och restaurang 102,0 103,6 104,7 104,8 103,8 104,9 106,2 106,8
J Information och kommunikation 104,2 104,5 104,6 104,7 104,5 106,1 106,6 106,7
61 Telekommunikation 102,9 103,1 103,2 103,4 103,2 105,0 105,3 105,4
Timavlönade 101,6 102,4 102,6 102,3 102,2 102,3 103,5 104,2
Månadsavlönade 103,1 103,2 103,3 103,5 103,3 105,4 105,5 105,6
62-63 IT- och informationstjänster 104,5 104,6 104,7 104,8 104,7 106,5 106,7 106,8
K Finans och försäkring 102,9 104,4 104,8 106,1 104,5 107,0 107,5 107,7
64,66 Finansförmedling 103,4 105,2 105,7 107,2 105,4 108,1 108,7 108,9
65 Försäkring 101,0 100,8 100,9 101,2 101,0 102,0 102,4 102,6
L Fastighetsverksamhet 104,6 106,2 106,2 106,3 105,8 106,3 108,2 108,4
M Juridik, ekonomi och vetenskap 103,5 103,8 103,9 104,0 103,8 105,5 106,1 106,4
69-70 Juridik och ekonomi 105,5 105,5 105,4 105,6 105,5 107,5 107,7 107,9
71-72 Teknisk service 103,1 103,5 103,7 103,9 103,6 105,3 106,0 106,2
N Företagstjänster 101,0 102,3 102,2 102,4 102,0 103,0 104,6 104,8
Timavlönade 102,8 104,0 104,1 104,3 103,8 105,7 106,9 107,1
Månadsavlönade 100,5 101,7 101,6 101,8 101,4 102,1 103,8 104,0
O Offentlig förvaltning 102,0 103,1 103,6 103,8 103,1 104,3 106,0 106,2
841 Offentlig förvaltning 102,3 103,6 104,3 104,6 103,7 105,3 107,0 107,1
842 Offentliga tjänster 102,6 103,7 104,1 104,0 103,6 104,3 106,3 106,5
P Utbildning 101,9 102,8 103,2 103,4 102,8 104,1 105,3 105,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 101,0 102,1 102,6 102,7 102,1 103,6 104,9 105,1
86 Hälso- och sjukvård 101,0 102,1 102,5 102,6 102,1 103,6 105,0 105,1
87-88 Sociala tjänster 101,1 102,2 102,7 102,8 102,2 103,6 104,9 105,2
R Kultur, nöje och fritid 101,1 102,1 102,5 102,6 102,1 103,5 104,6 104,7
S Annan serviceverks. 99,9 101,1 101,3 101,5 100,9 101,9 103,3 103,6
9491 Religiösa samfund 100,5 102,0 102,1 102,3 101,7 102,4 104,1 104,2
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2019/03/ati_2019_03_2019-10-15_tau_006_sv.html