Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2020, 1:a kvartalet

Publicerad: 6.2.2020

Löntagarnas förtjänstnivåindex steg under oktober-december med 2,4 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under oktober–december 2019 med 2,4 procent jämfört med oktober–december året innan. Reallönerna steg med 1,6 procent jämfört med fjärde kvartalet året innan, eftersom ökningen av förtjänstnivån var snabbare än ökningen av konsumentpriserna.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2019/4, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2019/4, årsförändringar i procent

Löntagarnas nominella löner steg enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter från oktober–december 2018 till motsvarande period år 2019 med 2,0 procent inom den privata sektorn, med 3,2 procent inom staten och med 3,3 procent inom kommunsektorn.

Den genomsnittliga ökningen av lönenivån år 2019 jämfört med året innan var enligt de första preliminära uppgifterna 2,4 procent och reallönerna steg med 1,4 procent.


Källa: Förtjänstnivåindex 2019, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (433,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 6.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2019/04/ati_2019_04_2020-02-06_tie_001_sv.html