Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.2.2020

Något färre lediga arbetsplatser under sista kvartalet 2019 än året innan

Under sista kvartalet 2019 fanns det 37 500 lediga jobb medan antalet året innan var 41 000. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser och beskriver situationen den första dagen i december. Under år 2019 fanns det i genomsnitt 50 000 lediga jobb, vilket är ungefär lika mycket som året innan (49 400).

Lediga arbetsplatser 2018/IV – 2019/IV

  År/Kvartal
2018/IV 2019/IV
Antal Andel, % Antal Andel, %
Lediga arbetsplatser 41 000   37 500  
På deltid 6 600 16 6 500 17
På viss tid 11 900 29 11 500 31
Svårbesatta arbetsplatser 24 200 59 21 800 58
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb.

Lediga arbetsplatser 2018 – 2019

  År
   2018    2019
Antal Andel, % Antal Andel, %
Lediga arbetsplatser 49 400   50 000  
På deltid 9 700 20 8 300 17
På viss tid 17 600 36 18 100 36
Svårbesatta arbetsplatser 26 100 53 27 900 56
Delgrupperna utesluter inte varandra, vilket innebär att summan av dem inte motsvarar det totala antalet lediga jobb. Årsuppgiftena om lediga arbetsplatser är genomsnitt av kvartalsuppgifterna.

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2019, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 18.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 4:e kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2019/04/atp_2019_04_2020-02-18_tie_001_sv.html