Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.11.2020

Engelska studeras mest i utbildning på andra stadiet

Enligt Statistikcentralen studerade nästan alla studerande som hösten 2019 var i gymnasieutbildning engelska som främmande språk. Också största delen av de studerande inom yrkesutbildning, 95 procent, studerade engelska. Nittiotvå procent av de studerande i gymnasieutbildning och 88 procent av de studerande inom yrkesutbildning läste svenska. Av de studerande inom gymnasieutbildning studerade 63 procent två språk och 36 procent tre eller fler språk.

Antal språk som läses av studerande inom gymnasie- och yrkesutbildning 2019

Antal främmande språk Gymnasieutbildning Andel av de studerande % Yrkesutbildning Andel av de studerande %
0 0 0,0 3 903 2,8
1 1 008 0,9 11 151 7,9
2 66 273 63,1 122 431 86,7
3 31 536 30,0 3 110 2,2
4 5 398 5,1 475 0,3
5 658 0,6 76 0,1
6 107 0,1 13 0,0
Studerande totalt 104 980 100 ,0 141 159 100,0

Av de studerande inom yrkesutbildning var andelen studerande som läste två språk 87 procent. Tre procent av de studerande inom yrkesutbildning läste tre eller fler språk.

Språk som läses av studerande inom gymnasie- och yrkesutbildning 2019

Studerat språk Gymnasieutbildning Andel av de studerande % Yrkesutbildning Andel av de studerande %
Engelska 104 638 99,7 134 128 95,0
Svenska 96 449 91,9 123 533 87,5
Finska 6 464 6,2 6 302 4,5
Franska 9 270 8,8 457 0,3
Tyska 15 359 14,6 685 0,5
Ryska 5 352 5,1 1 332 0,9
Spanska 13 577 12,9 1 012 0,7
Italienska 867 0,8 33 0,0
Samiska 21 0,0 0 0,0
Latin 674 0,6 5 0,0
Annat språk 1 015 1,0 214 0,2
Studerande totalt 104 980 . 141 159 .

Inom gymnasieutbildning har ordningsföljden för de fem mest studerade språken varit oförändrad från år 2014 till år 2019 (se tabellbilagor). De mest lästa språken är engelska, svenska, tyska, spanska och franska. År 2014 läste de studerande inom gymnasieutbildning i allmänhet två språk och situationen är densamma år 2019. Andelen studerande som läser tre eller fler språk har minskat med omkring fem procentenheter jämfört med år 2014.

Inom yrkesutbildning har de mest lästa språken från och med år 2014 varit engelska och svenska. Också inom yrkesutbildning läses i allmänhet två språk.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2019/01/ava_2019_01_2020-11-26_tie_001_sv.html