Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

5. Deltagare i kursutbildning efter åldersgrupp fördelat på näringsgren, sektor och antalet anställda år 2005

  Under 25 år   25-54 år               55 år
eller över         
Alla             
% % % %
Näringsgren        
Utvinning av mineral 19,8 41,9 33,5 38,7
Livsmedelsframställning 29,0 36,8 23,1 33,9
Textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 12,4 24,0 14,7 21,3
Massa-, pappersvarutillverkning 42,0 59,2 56,8 52,6
Tillverkning av bränsle och kemiska produkter 34,0 51,3 44,6 57,5
Tillverkning av metallvaror 36,8 42,7 40,9 48,5
Tillverkning av maskiner och utrustning 31,7 26,1 16,8 42,0
Tillverkning av transportmedel 45,9 34,6 30,2 25,2
Trävarutillverkning, tillverkning av möbler 49,0 53,6 47,2 35,1
El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 62,3 85,2 80,9 82,9
Byggverksamhet 26,7 34,9 28,1 33,2
Handel med motorfordon o.d. 18,8 34,5 26,3 30,0
Partihandel 18,8 37,8 24,2 34,2
Detaljhandel 27,7 41,0 37,7 37,2
Hotell- och restaurangverksamhet 19,0 47,9 35,9 42,0
Transport, magasinering och kommunikation 24,6 41,9 22,6 37,1
Post och telekommunikationer 6,9 42,2 30,9 30,8
Finansierings- och försäkringsverksamhet 55,8 63,1 61,3 62,4
Stödtjänster till finansiell verksamhet och försäkring 32,4 37,7 50,3 38,2
Övriga tjänster 18,1 40,8 30,6 35,6
Sektor  
Industrisektorn 36,3 44,4 39,1 43,0
Servicesektorn 20,9 41,4 30,5 36,5
Storleksklass  
10-19 anställda 19,5 26,9 14,4 24,7
20-49 anställda 17,4 36,9 25,3 32,4
50-249 anställda 16,5 33,8 26,9 30,7
250-499 anställda 15,7 42,1 41,7 38,4
500-999 anställda 40,0 50,1 39,9 47,3
1 000 anställda eller fler 34,8 55,1 44,9 50,9
Alla 24,8 42,7 34,2 39,2

Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09–1734 2514, Tarja Seppänen 09–1734 3220

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 8.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Deltagande i kursutbildning 2005, 5. Deltagare i kursutbildning efter åldersgrupp fördelat på näringsgren, sektor och antalet anställda år 2005 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2005/02/cvts_2005_02_2009-05-08_tau_006_sv.html