Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Hinder för utbildningen fördelat på utbildningsutbudet år 2010 1)

Hinder för utbildningen Ingen
utbildning   
år 2010
Anordnade utbildning år 2010 Totalt
Annan
utbildning
Kursutbildning                         
Intern
utbildning
Extern
utbildning
  % % % % % %
Personalens arbetspress och tidsbrist                                    44,1 61,2 61,9 64,3 62,0 57,0
Personalens befintliga kunnande och behörighet motsvarade företagets aktuella behov 73,6 40,9 43,3 33,2 42,6 52,3
Företagets primära strategi var att rekrytera personer som redan har det kunnande och den behörighet som behövs 54,3 38,9 37,8 33,9 37,9 43,2
Henkilöstökoulutuksen korkeat kustannukset 26,4 40,3 39,8 40,0 39,1 36,1
Den grundläggande yrkesutbildningen hade en viktigare ställning än personalutbildningen 32,4 21,6 21,6 20,3 22,0 24,6
Svårigheter att uppskatta företagets behov av personalutbildning 14,7 21,3 19,5 22,3 19,6 18,3
Brist på lämpligt utbud på utbildningsmarknaden 14,5 21,6 19,2 23,7 19,1 17,8
Betydande satsning på personalutbildning under tidigare år 3,9 5,2 5,3 6,5 5,1 4,8
Andra orsaker 6,9 12,8 10,4 12,4 9,6 10,2
1) Respondenterna kunde teckna flera alternativ, varför siffrorna inte summerar till hundra.

Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09 1734 2514, Tarja Seppänen 09 1734 3220, cvts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 17.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Deltagande i kursutbildning 2010, Tabellbilaga 5. Hinder för utbildningen fördelat på utbildningsutbudet år 2010 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2010/02/cvts_2010_02_2013-04-17_tau_005_sv.html