Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 26.3.2020

Totalt 26,3 miljoner passagerare flög via Finlands flygplatser i 2019

År 2019 totalt 26,3 miljoner passagerare flög via Finlands flygplatser. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 22,0 miljoner och på övriga inrikes flygplatser till sammantaget 4,3 miljoner. Helsingfors-Vanda stod för 84 procent av det totala antalet passagerare på inrikes flygplatser. På Uleåborg flygplats uppgick antalet passagerare till 1,1 miljoner, på Rovaniemi flygplats till 0,7 miljoner och på Åbo flygplats till 0,5 miljoner.

Passagerare på utrikes och inrikesflyg år 2019

Passagerare på utrikes och inrikesflyg år 2019

Av passagerarna reste 77 procent med utrikesflyg och 23 procent med inrikesflyg. Totalt 87 procent av passagerarna vid Helsingfors-Vanda flygplats reste med internationella flyg. Totalt 76 procent av passagerarna vid Åbo flygplats och 61 procent av passagerarna vid Tammerfors-Birkala flygplats reste med internationella flyg. Totalt 100 procent av passagerarna vid Villmanstrands flygplats och vid Enontekis flygplats reste med internationella flyg. Av passagerarna vid Helsingfors-Vanda flygplats reste 97 procent med reguljärflyg och 3 procent med charterflyg. När det gäller övriga inrikes flygplatser reste 13 procent av passagerarna med charterflyg.

År 2019 gods- och postbefordran inom flygtrafiken uppgick till totalt 225 856 ton, varav 98 procent gick via Helsingfors-Vanda flygplats. Mätt i ton transporterades 99 procent i trafiken mellan Finland och utlandet. Av godsmängden var 123 490 ton avgående och 102 366 ton ankommande gods.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Matti Kokkonen 029 551 3770, sami.lahtinen@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (164,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 26.3.20020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftfart [e-publikation].
ISSN=2670-1839. 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ilma/2019/ilma_2019_2020-03-26_tie_001_sv.html