Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.2.2021

Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 91 procent i januari 2021

Totalt 179 304 passagerare flög via Finlands flygplatser i januari 2021, vilket var en minskning med 91 procent från året innan. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 132 253 och på övriga inrikes flygplatser till totalt 47 051. Helsingfors-Vanda flygplats stod för 74 procent av det totala antalet passagerare på de inhemska flygplatserna.

I januari 2021 minskade antalet passagerare på Helsingfors-Vanda flygplats med 92 procent och det totala antalet passagerare på övriga inrikes flygplatser med 88 procent jämfört med januari 2020.

Av passagerarna reste hälften, dvs. 50 procent med utrikesflyg och 50 procent med inrikesflyg. Andelen passagerare som reste med utrikesflyg var 67 procent på Helsingfors-Vanda flygplats och sammanlagt fyra procent på övriga inrikes flygplatser.

Passagerarantalet på Finlands flygplatser efter månad 2019–2021

Passagerarantalet på Finlands flygplatser efter månad 2019–2021

Under januari 2021 uppgick volymen av frakt- och postbefordran inom flygtrafiken till totalt 10 587 ton, vilket var 38 procent mindre än året innan. Mätt i ton transporterades 99,7 procent via Helsingfors-Vanda flygplats och 99 procent i trafiken mellan Finland och utlandet. Av den transporterade godsmängden var 5 526 ton avgående och 5 061 ton ankommande gods.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Tuominen 029 551 3635, Sami Lahtinen 029 551 3207, jukka.tuominen@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (161,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 24.02.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftfart [e-publikation].
ISSN=2670-1839. januari 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ilma/2021/01/ilma_2021_01_2021-02-24_tie_001_sv.html