Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.9.2006

Mängden avfall i Finland omkring 66 miljoner ton år 2004

Mineralutvinning och byggverksamhet var fortfarande de största producenterna av avfallsprodukter. Industrin är dock på väg att nå samma storleksklass. Mängden industriavfall steg till nästan 16 miljoner ton. Jämfört med tidigare år var mängden problemavfall rekordstor, omkring 2,3 miljoner ton. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens EU-rapport om avfallsstatistik.

Inom konsumtionen, dvs. servicesektorn och hushåll, uppkom totalt 3 miljoner ton avfall. Av konsumtionsavfallet var 3/4 blandat eller sorterat kommunalt avfall. Mängden har i flera år hållits på en rätt så jämn nivå. Servicesektorns andel av konsumtionsavfallet är 60 procent.

Den största problemavfallsgruppen har istället för kemikalieavfall så småningom blivit mineralavfall vid metallframställning, byggverksamhet och utvinning, såsom metallhaltigt slam, förstörd jord och slam från anrikning av metaller. Den överlägset största delen av problemavfallen, 1,8 miljoner ton, deponerades eller placerades i marken i lämpliga konstruktioner för problemavfall.

Det organiska avfall som uppkommer vid användningen av förnybara naturtillgångar utnyttjades i allmänhet effektivare än avfall av mineraliskt ursprung, med undantag för glas och metall. Till exempel av mängden träavfall på 9,2 miljoner ton utnyttjades 8,9 miljoner ton år 2004.

Avfallsstatistiken framställdes för första gången enligt EU:s förordning om avfallsstatistik (2150/2002). I direktivet och handboken om dess genomförande definieras enhetliga begrepp och klassificeringar för medlemsländernas avfallsstatistik.

Källa: Rapportering till EU enligt avfallsdirektivet 30.6.2006. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Simo Vahvelainen (09) 1734 3457, Marianne Kaplas (09) 1734 3421, ympäristö.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Länkar: Meddelande om offentliggörande.

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 5.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2004. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2004/jate_2004_2006-09-05_tie_001_sv.html