Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Kommunalt avfall år 2006

  Avfallsvolym av vilken utnyttjas till avstjälp-
ningsplats
Förbränning i
anläggningar
för avfallsför-
bränning och
problemavfall
som
material
som
energi
1000 t
Blandavfall totalt 1 585 40 51 1 445 49
Separat insamlat totalt, av vilket 981 799 117 59 5
   Pappers- och kartongavfall 422 417 0 5 0
   Bioavfall 197 162 0 35 0
   Glasavfall 136 134 0 1 0
   Metallavfall 32 32 0 0 0
   Träavfall 31 1 26 2 3
   Plastavfall 28 5 23 0 0
   El- och elektronikskrot 39 39 0 0 0
   Annat 95 8 69 16 2
Allt totalt 2 566 839 168 1 504 54

Källa: Avfallsstatistik - Kommunalt avfall 2006, Statistikcentralen


Senast uppdaterad 15.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2006, Kommunalt avfall år 2006 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2006/jate_2006_2007-11-15_tau_001_sv.html