Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Kommunalt avfall år 2007

Korrigering: I tabellen har texten som är markerade med rött korrigerats 26.11.2008 klo 11.30. Var tidigare 1000t.

  Avfallsvolym Hanteringssätt
Material-
återvinning
Energi-
utvinning
Bränning i avfallskraft-verk Till avstjälp-
ningsplats
ton
Blandavfall totalt 1 599 034 65 991 73 602 72 149 1 387 292
Separat insamlat totalt, av vilket 1 075 884 887 283 162 299 2 300 24 002
Pappers- och kartongavfall 389 736 389 500 72 108 56
Bioavfall 277 426 261 873 7 339 13 8 201
Glasavfall 136 396 135 322 0 0 1 074
Metallavfall 28 454 28 441 0 8 5
Träavfall 48 811 8 905 38 574 30 1 302
Plastavfall 31 585 9 698 21 426 11 450
El- och elektronikskrot 50 528 50 381 0 26 121
Annat 112 948 3 163 94 888 2 104 12 793
Allt totalt 2 674 918 953 274 235 901 74 449 1 411 294

Källa: Avfallsstatistik - Kommunalt avfall 2007, Statistikcentralen


Senast uppdaterad 26.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2007, Kommunalt avfall år 2007 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2007/jate_2007_2008-11-26_tau_001_sv.html